Informacje dotyczące kształcenia zawodowego

Są Państwo zainteresowani kształceniem zawodowym w dziedzinie pielęgniarstwa ogólnego i specjalistycznego (np. operacyjnego czy anestezjologicznego)? Tutaj znajdą Państwo wszystkie ważne informacje dotyczące różnych obszarów zawodowych, zadań, które na Państwa czekają oraz tego, jak w praktyce wygląda kształcenie zawodowe.

Co należy do zadań pielęgniarzy?

Przyszli pielęgniarze uczą się, jak doradzać i towarzyszyć pacjentom podczas walki z chorobą, w zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia. Obok indywidualnej pomocy w zakresie higieny ciała, przyjmowania pokarmów i podawania leków, do ich zadań należy monitorowanie i sterowanie parametrów życiowych za pomocą nowoczesnej techniki, opieka nad pacjentami w nagłych wypadkach oraz wykonywanie różnych rodzajów dializ. W zakresie zarządzania klinicznego i doradztwa w szczególnych przypadkach chorobowych czy sytuacjach życiowych, np. przy przewlekłych ranach, cukrzycy albo w stanach niedożywienia pomocą służą im specjalnie wykwalifikowani pielęgniarze i pielęgniarki.

Przyszli pielęgniarze są włączeni w pracę zespołu złożonego z lekarzy, fizjoterapeutów i innych grup zawodowych z dziedziny terapeutycznej. Są traktowani jako równouprawnieni partnerzy, których wprowadza się w ich nowy zakres odpowiedzialności.

Czym byłaby sala operacyjna bez asystentów (pielęgniarzy) operacyjnych?


Stanowią oni nieodzowną część personelu bloku operacyjnego. Przejmują odpowiedzialne zadania przy zabiegach operacyjnych – w fazie przygotowania, przeprowadzania jak i po zabiegach – jak również przy innych czynnościach diagnostycznych lub terapeutycznych. Ich główne zadania koncentrują się na bloku operacyjnym, ale ich wiedza fachowa umożliwia ponadto pracę również w pracowni hemodynamiki.

Jakie wymania należy spełniać?

Empatia, wysokie kompetencje społeczne, zapał do nauki, dobre świadectwo ukończenia szkoły oraz znajomość języka niemieckiego na poziomie B1/B2 to ważne wymagania podstawowe, które kandydaci muszą spełniać. W każdej chwili można ubiegać się o praktyki uczniowskie czy ukierunkowane zawodowo bezpłatne praktyki w czasie ferii. Pani Prusky wie, jak „ważne jest, żeby jak najwcześniej wzbudzać zainteresowanie zawodem pielęgniarskim.”

Jak wygląda kształcenie zawodowe w pielęgniarstwie?

Kształcenie w obu zawodach przebiega w odbywających się na zmianę kilkutygodniowych blokach teoretycznych i praktycznych. Wiedza teoretyczna przekazywana jest w Akademii Zdrowia Berlin/Brandenburg (Akademie der Gesundheit). Praktyczne kształcenie zawodowe odbywa się na wszystkich oddziałach kliniki i centrum kardiologicznego. Specjalne zajęcia, jak np. w zakresie opieki ambulatoryjnej czy w hospicjum, odbywają się u naszych zewnętrznych partnerów kooperacyjnych. Na każdym oddziale uczącym się zawodu towarzyszą doświadczeni, specjalnie wykwalifikowani instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz mentorzy.


Aplikacje (chętnie również drogą mailową) prosimy kierować do

Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg

Pflegedienstleitung
Ladeburger Straße 17
16321 Bernau bei Berlin
Niemcy
b.pilz@immanuel.de

 
 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • Daniela Zacharias
  Koordynatorka zarządzania jakością

  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-925
  F +49 3338 694-927
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki