Obrazy kliniczne chorób

Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jakie schorzenia są głównie leczone na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii Centrum Kardiologicznego Brandenburgii.

 

Tętniak aorty

W przypadku tętniaków aorty mamy do czynienia z workowatymi rozszerzeniami tętnicy głównej, które mogą wystąpić w jamie brzusznej lub klatce piersiowej i często pozostają niewykryte, mogą jednakże stanowić zagrożenie dla życia.

Zwężenie zastawki aortalnej

Zastawka sercowa, która oddziela lewą komorę serca od tętnicy głównej (aorty), może utracić swoją ruchomość. Wskutek tego utrudniony jest przepływ krwi pomiędzy sercem a innymi organami.

 

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze może długofalowo prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń w układzie naczyniowym. Możliwe przyczyny nadciśnienia tętniczego to np. stres, nadwaga czy wysokie spożycie soli.

Zwężenie tętnic szyjnych

Tak określa się zwężenie tętnic szyjnych na skutek zwapnienia ścian naczyniowych. Schorzenie to może w niektórych przypadkach prowadzić do udaru mózgu.

 

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

W przypadku schorzenia mięśnia sercowego, jakim jest kardiomiopatia rozstrzeniowa, mamy do czynienia z chorobowym rozszerzeniem mięśnia sercowego, które idzie w parze ze zmniejszeniem kurczliwości serca.

Zapalenie wsierdzia

Przy zapaleniu wsierdzia, czyli wewnętrznej błony wyścielającej jamy serca, może dojść do nieszczelności zastawek serca. Schorzenie to jest z reguły leczone antybiotykami.

 

Zawał serca

W przypadku zawału serca mamy do czynienia z nagłym zaczopowaniem w jednym z naczyń wieńcowych. Prawie zawsze ten nagły przypadek medyczny poprzedza choroba niedokrwienna serca.

Niewydolność serca

Niewydolność serca, inaczej „osłabienie serca“, jest jedną z najczęstszych chorób serca i może szczególnie w podeszłym wieku prowadzić do obniżonej wydolności fizycznej i psychicznej.

 

Wady zastawkowe serca

Wadami zastawkowymi określa się zaburzenia funkcji zastawek czyli tzw. zaworów sercowych. Mogą one prowadzić do przeciążenia serca, aż po niewydolność serca. 

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzeniami rytmu serca określa się chorobowe zmiany w układzie bodźcotwórczo-przewodzącym serca, przy których serce bije za wolno, za szybko albo nieregularnie.

 

Przerostowa kardiomiopatia zawężająca

To schorzenie charakteryzuje się pogrubieniem mięśnia sercowego i często idzie w parze z poważnym spadkiem wydolności. 

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca jest schorzeniem naczyń wieńcowych. Typowym symptomem choroby niedokrwiennej serca są napadowe bóle w klatce piersiowej.

 

Guzy płuc & zatory

W ramach badań serca wykrywa się czasami guza płuc. Jeśli jest planowana operacja serca, może to być pod pewnymi warunkami wykorzystane do usunięcia guza z płuca.

Niedomykalność zastawki mitralnej

Stosunkowo często występująca niedomykalność zastawki mitralnej polega na upośledzeniu zamykania zastawki dwudzielnej pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą serca.

 

Zwężenie zastawki mitralnej

W przypadku tego schorzenia następuje zwężenie zastawki mitralnej pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą serca. Ta wada zastawki występuje raczej rzadko.

Zapalenie mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnie sercowego to pojęcie zbiorcze dla stanów zapalnych mięśnia sercowego. Przyczyną mogą być infekcje wirusowe lub bakteryjne, ale także toksyny i lekarstwa.

 

Zapalenie osierdzia

W przypadku tego schorzenia chodzi o zapalenie włóknistego worka osierdziowego, które może się objawić w postaci bólu w klatce piersiowej i najczęściej leczone jest farmakologicznie.

Choroba niedokrwienna tętnic obwodowych

Choroba niedokrwienna tętnic obwodowych, zwana także potocznie „chorobą wystaw sklepowych”, idzie w parze z zaburzeniami ukrwienia kończyn.

 

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

W przypadku tej wady wrodzonej przegrody pomiędzy oboma przedsionkami serca krew przepływa z lewej do prawej połowy serca – może to prowadzić do osłabienia mięśnia sercowego.

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • univ.-prof. dr med.
  Johannes Albes
  Kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Klinice am Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Gudrun Gaal
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-510
  F +49 3338 694-544
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • univ.-prof. dr med.
  Christian Butter
  Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Christine Meinecke
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczny Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-610
  F +49 3338 694-644
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • dr med.
  Georg Fritz
  Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Leczenia Bólu w Klinice Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Marion Scheibel
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-110
  F +49 3338 694-144
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki