Przejdź do zawartości strony

W Centrum Kardiologicznym Brandenburgii przeprowadza się rocznie około 1.500 operacji na otwartym sercu oraz 6.400 zabiegów w czterech pracowniach hemodynamiki. Pacjentów z obszaru metropolitalnego Berlina, jak również z całych Niemiec i z zagranicy, opieką medyczną i pielęgniarską otacza interdyscyplinarny zespół korzystający z 20-letniego dorobku doświadczeń.
Stawiamy sobie wysokie wymagania na polu innowacji. Dlatego spektrum naszych świadczeń obejmuje, obok powszechnie stosowanych procedur, także zabiegi minimalnie inwazyjne, które są szczególnie łagodne dla pacjentów. Ponadto, jako uczestnik nagradzanego projektu Fontane sprawujący opiekę telemedyczną nad ponad 100 pacjentami od Bernau po Bahrajn, dysponujemy obszerną wiedzą w tej dziedzinie.

Wiodące zabiegi przeprowadzane w Centrum Kardiologicznym Brandenburgii to:

Zabiegi kardiochirurgiczne

Zabiegi kardiochirurgiczne przeprowadza u nas wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy korzystając przy tym z najnowszych zdobyczy techniki. Chodzi tutaj na przykład o zabiegi takie jak implantacja rozruszników, operacje zastawek serca, wszczepienie bajpasów czy zabiegi łączone.

[Translate to Polnisch:] Desinfektionsschale in einer Hand - Immanuel Herzzentrum Brandenburg in Bernau bei Berlin

Zabiegi przezcewnikowe

Nasze Centrum dysponuje cztery najnowocześniejszymi pracowniami hemodynamiki, które umożliwiają wykonywanie wielu zabiegów przezcewnikowych w leczeniu schorzeń serca i układu krążenia. Metody te są szczególnie łagodne dla pacjentów.

[Translate to Polnisch:] Katheter - Immanuel Herzzentrum Brandenburg in Bernau bei Berlin - Kathetergestützte Eingriffe