Możliwości terapeutyczne

Tutaj mogą Państwo zobaczyć zestawienie wybranych terapii kardiologicznych i zabiegów kardiochirurgicznych przeprowadzanych w Centrum Kardiologicznym Brandenburgii.

 

Zabiegi przeprowadzane na aorcie

W przypadku rozszerzenia aorty, czyli tętniaka, istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia. Stenty czy protezy mogą temu zapobiec.

Operacje wszczepiania bajpasów

Operacja wszczepiania bajpasów oznacza pomostowanie zwężonych naczyń wieńcowych za pomocą tzw. „obwodnic” w celu zapewnienia dostatecznego ukrwienia i dotlenienia serca.

 

Zabiegi przeprowadzane na tętnicy szyjnej

W przypadku znacznego i symptomatycznego zwężenia jednej z tętnic szyjnych można, w celu obniżenia ryzyka udaru mózgu, przeprowadzić stentowanie tętnicy szyjnej.

Elektroterapia w niewydolności serca

Elektroterapia przewlekłego osłabienia mięśnia sercowego, „niewydolności serca”, stała się w ostatnim dziesięcioleciu konwencjonalną metodą leczniczą.

 

Chirurgia naczyniowa

Dzięki zabiegom chirurgii naczyniowej można leczyć schorzenia takie jak zwyrodnienia i zwapnienie tętnic oraz zapobiegać zaburzeniom w ukrwieniu.

Zabiegi na zastawkach serca

Zabiegi na zastawkach serca to zabiegi metodą przezcewnikową i różnego rodzaju operacje chirurgiczne na zastawkach serca mające na celu przywrócenie im sprawności. 

 

Ablacja z użyciem cewnika

Uporczywe zaburzenia rytmu serca można wyleczyć dzięki specjalnemu zabiegowi na tkance sercowej z użyciem cewnika. Przy tym zabiegu niszczone są nieprawidłowe ogniska powstawania impulsów elektrycznych w sercu.

Zabiegi łączone

Jeśli pacjent cierpi równocześnie na różne schorzenia sercowe i naczyniowe, to niekiedy możliwe jest przeprowadzenie kompleksowego leczenia chirurgicznego podczas tylko jednej operacji.

 

Zabiegi na naczyniach wieńcowych

Zabiegi operacyjne na naczyniach wieńcowych są konieczne wtedy, gdy złogi na ścianie naczynia prowadzą do zwężeń i zakłócają w ten sposób przepływ krwi.

Korekcja ubytków przegrody międzyprzedsionkowej

W przypadku stwierdzenia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej istnieje konieczność jego zamknięcia.

 

Zabiegi minimalnie inwazyjne

Pod pojęciem „minimalnie inwazyjny“ kryją się rozmaite metody, których celem jest zmniejszenie inwazyjności a dzięki temu też zmniejszenie obciążenia dla pacjenta.

Nakłucie worka osierdziowego

Przy tym zabiegu nagromadzony w worku osierdziowym płyn odsysany jest za pomocą wprowadzonej przez skórę igły. Ma to na celu zapobiegnięcie zaburzeniom pracy serca.

 

Zabiegi na naczyniach obwodowych

Zwężenia tętnic szyjnych, biodrowych i udowych, ale także rozszerzenia tętnicy głównej mogą być częściowo leczone za pomocą cewnikowania.

Odnerwienie nerek

Odnerwienie nerek jest metodą uzupełniającą w terapii opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego i przeprowadzane jest w Pracowni Hemodynamiki.

 

Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca

Migotanie przedsionków należy do zaburzeń rytmu serca, które zwiększają ryzyko udaru mózgu i wymagają szczególnego planowania w ramach leczenia kardiochirurgicznego.

Systemy rozruszników serca

Nowoczesne systemy rozruszników serca są w stanie nie tylko stymulować zbyt wolno bijące serce, lecz także powstrzymać stanowiące zagrożenia dla życia przyspieszone bicie serca i poza tym złagodzić niewydolność serca.

 

Usuwanie elektrod wewnątrzsercowych

W tym przypadku chodzi o konieczne usunięcie kardioimplantu z powodu wystąpienia np. infekcji czy innych powikłań.

Opieka telemedyczna

Telemedycyna stosowana jest głównie do nadzoru nad pacjentami z ciężkimi chorobami serca. Chodzi tutaj o przekaz danych dotyczących pacjenta na odległość.

 

Zamknięcie uszka lewego przedsionka

Skuteczna profilaktyka udaru mózgu poprzez zamknięcie uszka lewego przedsionka ma duże znaczenie w leczeniu migotania przedsionków.

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • univ.-prof. dr med.
  Johannes Albes
  Kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Klinice am Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Gudrun Gaal
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-510
  F +49 3338 694-544
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • univ.-prof. dr med.
  Christian Butter
  Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Christine Meinecke
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczny Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-610
  F +49 3338 694-644
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • dr med.
  Georg Fritz
  Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Leczenia Bólu w Klinice Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Marion Scheibel
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-110
  F +49 3338 694-144
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki