Kształcenie akademickie

Ważnym elementem naszej pracy jest także kształcenie przyszłych lekarzy. We współpracy z uniwersytetami i innymi ośrodkami dydaktycznymi nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą merytoryczną oraz zdobytymi przez lata pracy doświadczeniami z przyszłą kadrą medyczną.

Dr med. Georg Fritz, Kierownik Oddziału

Kształcenie w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii oraz leczenia bólu

Akademia Zdrowia:

Dr med. Georg Fritz, Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu, prowadzi specjalistyczne szkolenie „Anestezjologia i intensywna terapia” dla personelu pielęgniarskiego.

Certyfikowany ośrodek kształcenia w zakresie echokardiografii przezprzełykowej (TEE):

Dr med. Georg Fritz, Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu prowadzi specjalistyczny kurs echokardiografii przezprzełykowej. Kurs ten zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (DGAI) służy do zdobycia certyfikacji „Echokardiografia przezprzełykowa w anestezjologii i intensywnej terapii” i Izba Lekarska Brandenburgii przyznaje za niego 20 punktów edukacyjnych CME (CME=Ustawiczne Kształcenie Medyczne).

Kształcenie w dziedzinie kardiochirurgii

Wyższa Szkoła Gospodarki i Prawa w Berlinie:

Univ.-prof. dr med. Johannes Albes, Kierownik Oddziału Kardiochirurgii wykłada w Wyższej Szkole Gospodarki i Prawa w Berlinie zarządzanie projektami oraz rozwój organizacyjny w ramach kierunku MBA „Health Care Management”.

Fakultet Medyczny Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie:

Univ.-prof. dr med. Johannes Albes, Kierownik Oddziału Kardiochirurgii wykłada jako profesor kontraktowy prowadząc regularne wykłady, seminaria i przeprowadzając egzaminy w ramach egzaminu państwowego.

Niemieckie Towarzystwo Torakochirurgii, Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej:
Dr med. Kühnel, ordynator Oddziału Kardiochirurgii, został jako certyfikowany ekspert leczenia ran powołany do zarządu grupy roboczej „Rany przewlekłe”, aby opracować wytyczne dotyczące postępowania z ciężko gojącymi się ranami i zoptymalizowania w tym zakresie kształcenia przyszłej kadry kardiochirurgicznej.

Centrum Kompetencyjne „Medizin im Grünen”:

We współpracy z Oddziałem Kardiochirurgii Centrum Kompetencyjne oferuje od wielu lat praktyczne kursy w ramach ustawicznego kształcenia kadry kardiochirurgicznej. 
W warunkach zbliżonych do rzeczywistych ćwiczy się podczas tych kursów pomostowanie aortalno-wieńcowe czyli operacje wszczepienia bajpasów, jak również operacje wymiany zastawki aortalnej i operacje na aorcie, w warunkach klinicznych przy użyciu płucoserca. Jest to jedyny w swoim rodzaju taki kurs w Niemczech i cieszy się wśród lekarzy w trakcie specjalizacji z wielu oddziałów kardiochirurgicznych w Niemczech i niemieckim obszarze językowym ogromnym zainteresowaniem. Wyniki badań ewaluacyjnych tych kursów są znakomite.

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • univ.-prof. dr med.
  Johannes Albes
  Kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Klinice am Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Gudrun Gaal
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-510
  F +49 3338 694-544
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • univ.-prof. dr med.
  Christian Butter
  Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Christine Meinecke
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczny Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-610
  F +49 3338 694-644
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • dr med.
  Georg Fritz
  Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Leczenia Bólu w Klinice Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Marion Scheibel
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-110
  F +49 3338 694-144
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki

 
 

On this website, we use cookies, analysis tools to anonymise the access to our website, and plugins to offer social media features. By visiting our site you give us your consent for this use. For more information and tips on how to prevent cookies, please see our Privacy Policy

OK