Kształcenie akademickie

Ważnym elementem naszej pracy jest także kształcenie przyszłych lekarzy. We współpracy z uniwersytetami i innymi ośrodkami dydaktycznymi nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą merytoryczną oraz zdobytymi przez lata pracy doświadczeniami z przyszłą kadrą medyczną.

Dr med. Georg Fritz, Kierownik Oddziału

Kształcenie w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii oraz leczenia bólu

Akademia Zdrowia:

Dr med. Georg Fritz, Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu, prowadzi specjalistyczne szkolenie „Anestezjologia i intensywna terapia” dla personelu pielęgniarskiego.

Certyfikowany ośrodek kształcenia w zakresie echokardiografii przezprzełykowej (TEE):

Dr med. Georg Fritz, Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu prowadzi specjalistyczny kurs echokardiografii przezprzełykowej. Kurs ten zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (DGAI) służy do zdobycia certyfikacji „Echokardiografia przezprzełykowa w anestezjologii i intensywnej terapii” i Izba Lekarska Brandenburgii przyznaje za niego 20 punktów edukacyjnych CME (CME=Ustawiczne Kształcenie Medyczne).

Kształcenie w dziedzinie kardiochirurgii

Wyższa Szkoła Gospodarki i Prawa w Berlinie:

Univ.-prof. dr med. Johannes Albes, Kierownik Oddziału Kardiochirurgii wykłada w Wyższej Szkole Gospodarki i Prawa w Berlinie zarządzanie projektami oraz rozwój organizacyjny w ramach kierunku MBA „Health Care Management”.

Fakultet Medyczny Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie:

Univ.-prof. dr med. Johannes Albes, Kierownik Oddziału Kardiochirurgii wykłada jako profesor kontraktowy prowadząc regularne wykłady, seminaria i przeprowadzając egzaminy w ramach egzaminu państwowego.

Niemieckie Towarzystwo Torakochirurgii, Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej:
Dr med. Kühnel, ordynator Oddziału Kardiochirurgii, został jako certyfikowany ekspert leczenia ran powołany do zarządu grupy roboczej „Rany przewlekłe”, aby opracować wytyczne dotyczące postępowania z ciężko gojącymi się ranami i zoptymalizowania w tym zakresie kształcenia przyszłej kadry kardiochirurgicznej.

Centrum Kompetencyjne „Medizin im Grünen”:

We współpracy z Oddziałem Kardiochirurgii Centrum Kompetencyjne oferuje od wielu lat praktyczne kursy w ramach ustawicznego kształcenia kadry kardiochirurgicznej. 
W warunkach zbliżonych do rzeczywistych ćwiczy się podczas tych kursów pomostowanie aortalno-wieńcowe czyli operacje wszczepienia bajpasów, jak również operacje wymiany zastawki aortalnej i operacje na aorcie, w warunkach klinicznych przy użyciu płucoserca. Jest to jedyny w swoim rodzaju taki kurs w Niemczech i cieszy się wśród lekarzy w trakcie specjalizacji z wielu oddziałów kardiochirurgicznych w Niemczech i niemieckim obszarze językowym ogromnym zainteresowaniem. Wyniki badań ewaluacyjnych tych kursów są znakomite.

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • univ.-prof. dr med.
  Johannes Albes
  Kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Klinice am Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Gudrun Gaal
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-510
  F +49 3338 694-544
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • univ.-prof. dr med.
  Christian Butter
  Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Christine Meinecke
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczny Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-610
  F +49 3338 694-644
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • dr med.
  Georg Fritz
  Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Leczenia Bólu w Klinice Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Marion Scheibel
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-110
  F +49 3338 694-144
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki