Badania naukowe

Badania nad innowacyjnymi metodami terapeutycznymi z użyciem najnowszych zdobyczy techniki medycznej są w kardiologii i kardiochirurgii nieodzowne. Dlatego też badania naukowe i działalność w zakresie doskonalenia zawodowego stanowią istotną część zadań statutowych Centrum Kardiologicznego Brandenburgii.

Poszukiwanie innowacyjnych koncepcji leczenia

Aktywny udział w medycznych badaniach naukowych uważamy za podstawowy warunek pozwalający nam zapewnić pacjentom dostęp do najnowszych metod i terapii, a naszym pracownikom dostęp do najnowszej wiedzy medycznej. Jest to też nieodzowny warunek do współtworzenia nowych koncepcji rozwojowych w naszej dziedzinie. Tylko w ten sposób możemy teraz i w przyszłości być partnerem na poziomie uniwersyteckim. Nasi pacjenci korzystają dzięki temu z bardziej indywidualnej opieki, lepszego nadzoru medycznego i najnowszych metod leczniczych.

Rejestry badań klinicznych
Udział w rejestrach badań klinicznych, do których z różnych klinik krajowych i zagranicznych spływają zanonimizowane dane dotyczące metod leczniczych (np. odnośnie stentów, rozruszników i defibrylatorów, ablacji itd.), umożliwia ciągłą ocenę własnej pracy w porównaniu do innych i korzystnie oddziałuje na utrzymanie stale wysokiego poziomu naszej pracy.

Współpraca naukowa

Centrum Kardiologiczne Brandenburgii jest wiodącą placówką naukową w kraju związkowym Brandenburgia i jego projekty wspierane są między innymi przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG). Centrum Kardiologiczne Brandenburgii współpracuje z renomowanymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Dzięki naszej nieustannej pracy nad rozwojem nowych metod klinicznych, które znajdują odzwierciedlenie w licznych krajowych i międzynarodowych wykładach i publikacjach, możemy naszym pacjentom obok metod konwencjonalnych zaoferować również najnowsze koncepcje leczenia.

Wiodące tematy badań

Zespoły badawcze Centrum Kardiologicznego Brandenburgii pracują nieustannie nad udoskonalaniem metod leczniczych i przyczyniają się do postępu badań naukowych w różnorodnych dziedzinach. Aktualne wiodące tematy badań naszych oddziałów znajdą Państwo tutaj. więcej

 

Członkostwo w organizacjach

Pracownicy Centrum Kardiologicznego Brandenburgii są członkami licznych stowarzyszeń medycznych i angażują się również poza nimi. Wybór organizacji znajdą Państwo tutaj. więcej

 
 
 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • univ.-prof. dr med.
  Johannes Albes
  Kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Klinice am Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Gudrun Gaal
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-510
  F +49 3338 694-544
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • univ.-prof. dr med.
  Christian Butter
  Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Christine Meinecke
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczny Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-610
  F +49 3338 694-644
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • dr med.
  Georg Fritz
  Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Leczenia Bólu w Klinice Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Marion Scheibel
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-110
  F +49 3338 694-144
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki