Przejdź do zawartości strony

Przebieg Państwa pobytu na oddziale kardiochirurgii

W dniu przyjęcia do szpitala lekarz oddziałowy przeprowadzi z Państwem szczegółowy wywiad chorobowy oraz badania. Pobrana zostanie krew i sporządzone zostanie zdjęcie rentgenowskie. Ewentualnie przeprowadzone zostaną dalsze badania jak np. echo serca, USG jamy brzusznej lub tętnicy głównej.


Lekarz oddziałowy wyjaśni Państwu, na czym będzie polegał zabieg oraz odpowie na wszystkie Państwa pytania z tym związane. Lekarz anestezjolog poinformuje Państwa o koniecznej narkozie przy zabiegu i odpowie na wszystkie Państwa pytania. W razie potrzeby nasz personel pielęgniarski poda Państwu wieczorem przed operacją lekki środek nasenny. W dniu operacji zależnie od grafiku operacji zostaną Państwo przewiezieni na salę operacyjną albo wcześnie rano krótko po godz. 7.00. albo około południa około godz. 12.00. Tam zostaną Państwo poddani narkozie i zasną, a lekarze operatorzy przeprowadzą zabieg.
 


W zależności od schorzenia zabieg potrwa około 3 do 5 godzin. Przebudzą się Państwo na oddziale intensywnej terapii. Jak tylko będą Państwo mogli samodzielnie oddychać, z tchawicy usunięta zostanie rurka intubacyjna. Pod ścisłym nadzorem na oddziale intensywnej terapii zostają Państwo z reguły do następnego poranka, a potem są przenoszeni na oddział obserwacyjny.
 


Już tam rozpoczyna się proces uruchamiania. Z pomocą personelu będą Państwo sadzani na brzegu łóżka a potem na krzesło. Wolno Państwu już będzie znów pić i ostrożnie jeść. W zależności od stopnia ciężkości zabiegu i Państwa osobistej kondycji zostaną Państwo przeniesieni na normalny oddział. Tutaj rozszerzana będzie Państwa dieta i kontynuowany będzie proces uruchamiania. Do Państwa dyspozycji są lekarze, personel pielęgniarski i fizjoterapeuci.

Jeśli będą Państwo mieć zmartwienia i problemy, których personel medyczny nie jest w stanie rozwiązać, mogą Państwo o każdej porze skorzystać z pomocy naszych psychologów lub zespołu duszpasterskiego z pastorem Ralfem Peterem Greifem i panem Lutzem Bratfischem.

Przygotowanie do rehabilitacji po zabiegu kardiochirurgicznym

Po około 8 dniach mogą Państwo z pomocą pracownicy socjalnej szpitala złożyć wniosek o rehabilitację pooperacyjną. Możliwe są tutaj dwie drogi:

Nasze doświadczenia pokazują, iż rehabilitacja jest bardzo pożyteczna i że przyspiesza ona powrót do zdrowia. Natomiast zbyt wczesne wypisanie do domu kryje w sobie ryzyko wydłużenia procesu powrotu do zdrowia. 
 W prawie wszystkich ośrodkach rehabilitacyjnych towarzyszyć może Państwu bliska osoba ponosząc niewielkie koszty, odpowiadające mniej więcej cenie przystępnego hotelu.


Poza tym istnieje też możliwość przeniesienia Państwa z powrotem do szpitala, który normalnie prowadzi Państwa leczenie. Jest to brane pod uwagę wtedy, kiedy wymagana jest dalsza hospitalizacja, ale leczenie chirurgiczne zostało zakończone. Tego typu procedura sprawdza się szczególnie w przypadku pacjentów, którzy po poważnym zabiegu mają jeszcze znaczne problemy albo są wyczerpani.

Pacjenci z cukrzyca

Cukrzyca jest ważnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, który sprzyja wczesnemu wystąpieniu chorób serca i układu krążenia oraz wyraźnie pogorsza ich przebieg.

U diabetyków często występuje:

Dlatego w nowej literaturze specjalistycznej cukrzycę utożsamia się z występowaniem choroby niedokrwiennej serca. Leczenie pacjentów z cukrzycą ma dlatego te same cele jak w przypadku potwierdzonej choroby niedokrwiennej serca.


Około 25-30% pacjentów naszego Centrum Kardiologicznego ma cukrzycę typu 2. U tych pacjentów występują często poważne zmiany w naczyniach wieńcowych, które
wymagają kompleksowych interwencji albo też operacji wszczepienia bajpasów.

Centrum Kardiologiczne Brandenburgii przyłączyło się do inicjatywy „Diabetes Exellence Center” mającej na celu polepszenie szpitalnej opieki nad chorymi na cukrzycę.

Wszyscy hospitalizowani pacjenci poddawani są skriningowi w kierunku cukrzycy. U wszystkich przyjętych do szpitala pacjentów ustala się wartość parametru HbA1c, żeby móc zdiagnozować cukrzycę i ocenić sytuację dotyczącą przemiany glukozy.
 


Pacjenci ze stwierdzoną cukrzycą znajdują się w trakcie hospitalizacji pod opieką naszego zespołu diabetologicznego. 
 


Nasz zespół diabetologiczny:

Ze względu na to, że przed planowanymi zabiegami wymagane jest często bycie na czczo oraz z powodu ewentualnej konieczności podania środków cieniujących, podczas pobytu szpitalnego odstawiane są doustne leki przeciwcukrzycowe.

W trakcie hospitalizacji dąży się do normalnej regulacji poziomu cukru we krwi poprzez aplikację insuliny według zdefiniowanej skali ruchomej zgodnie z aktualnie zmierzoną wartością poziomu cukru we krwi.