Przejdź do zawartości strony

Jak zbudowane jest ludzkie serce?

Serce jest narządem jamistym zbudowanym z tkanki mięśniowej, który poprzez rytmiczne skurcze pompuje krew przez organizm i zapewnia w ten sposób dostarczenie jej do wszystkich narządów. Pierwszym, który adekwatnie opisał serce, był arabski lekarz Ibn al-Nafis (1213-1288). Angielskiemu lekarzowi Williamowi Harveyowi (1587-1657) przypadło jako pierwszemu pokazanie, że skurcze napędzają ruch krwi przez układ krwionośny.
Kształt serca podobny jest do zaokrąglonego stożka o wielkości dużej pięści, którego koniuszek wskazuje w dół i trochę na lewo do przodu. Serce u człowieka przesunięte jest z reguły lekko w lewo za mostkiem.
Zdrowe serce waży około 0,5% wagi ciała, średnio pomiędzy 300 a 350 g.

© Fotolia: Foto Alila

Warstwy ściany serca
Serce otoczone jest całkowicie przez włóknisty worek czyli osierdzie. Leżąca poniżej warstwa to tak zwane nasierdzie. W nasierdziowej warstwie tłuszczu przebiegają naczynia wieńcowe (tętnice wieńcowe). Pod nasierdziem znajduje się właściwa warstwa mięśniowa serca.
Jamy serca wyściela cienka błona czyli wsierdzie.

 

Jamy i naczynia
Jamy serca wyściela cienka błona czyli wsierdzie.
Ludzkie serce ma dwa przedsionki i dwie komory. Przedsionki i komory serca oddziela odpowiednio przegroda międzyprzedsionkowa i międzykomorowa. Zastawki w sercu działają tak jak zawory zwrotne. W przypadku zdrowego serca krew może płynąć tylko w jedną stronę. Tętnice transportują krew z serca do narządów, żyły z narządów do serca.

Do prawego przedsionka (RA) uchodzą górna i dolna żyła główna. One doprowadzają ubogą w tlen krew z krążenia dużego (krążenia obwodowego) do serca. Pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą znajduje się zastawka trójdzielna, która przy skurczu komór serca zapobiega cofaniu się krwi do przedsionka. Z prawej komory serca (RV) krew płynie do płuc. Cofaniu się krwi do prawej komory zapobiega mająca kształt kieszonki zastawka pnia płucnego. Tętnice płucne doprowadzają ubogą w tlen krew do krążenia płucnego (krążenia małego).


Przez na ogół cztery żyły płucne wzbogacona w płucach w tlen krew płynie do lewego przedsionka (LA). Stąd dostaje się przez kolejną zastawkę przedsionkowo-komorową, zastawkę mitralną do lewej komory serca (LV). Przez kolejną zastawkę półksiężycowatą, zastawkę aortalną krew przepływa do tętnicy głównej.

Naczynia wieńcowePowyżej zastawki aortalnej odchodzą od tętnicy głównej naczynia wieńcowe, które zaopatrują serce w krew i tlen. Istnieje prawa tętnica wieńcowa (RCA) i lewa tętnica wieńcowa (LCA). Lewa tętnica dzieli się przy pniu głównym (LMCA) na gałąź (RCX) zaopatrującą ścianę boczną serca oraz gałąź (RIVA) zaopatrującą ścianę przednią.