Nota prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści zawarte na naszych stronach sprawdzane są z zachowaniem należnej staranności, jednakże nie odpowiadamy za ich poprawność, kompletność i aktualność. Wyklucza się odpowiedzialność za bezpośrednie i pośrednie szkody natury materialnej i niematerialnej, spowodowane wykorzystaniem bądź niewykorzystaniem informacji udostępnionych na niniejszej stronie internetowej.

Informacje podane na stronach niniejszego serwisu internetowego w żadnym przypadku nie stanowią alternatywy dla profesjonalnej porady lub leczenia przez wykwalifikowanych i dyplomowanych lekarzy. Treści wszystkich stron internetowych Immanuel Albertinen Diakonie oraz jej spółek nie należy wykorzystywać w celu stawiania diagnoz na własną rękę lub przeprowadzania leczenia.

Korzystanie z informacji udostępnionych na niniejszej stronie internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika i nie zastępuje osobistej wizyty u lekarza. W przypadku konkretnych pytań należy zwrócić się do nas bezpośrednio lub ustalić indywidualny termin.

Ograniczenie odpowiedzialności dla stron internetowych Immanuel Diakonie GmbH

Nasza strona internetowa zawiera linki do serwisów internetowych osób trzecich. Redakcja internetowa oświadcza niniejszym, że w chwili zamieszczania linków nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści na stronach, do których podano linki. Nie mamy jednakże żadnego wpływu na aktualne i przyszłe treści ofert zewnętrznych i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.

Postanowienie to dotyczy wszystkich linków i odnośników zamieszczonych w obrębie naszego serwisu internetowego, jak również – jeśli takie istnieją – wpisów do książek gości, forów dyskusyjnych i blogów Immanuel Diakonie GmbH. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, powstałe na skutek wykorzystania bądź niewykorzystania w ten sposób podanych informacji, odpowiada wyłącznie administrator danej strony internetowej a nie oferent strony, która podaje link do danej publikacji.

Dostępność

Treści mogą zostać bez wcześniejszej zapowiedzi w każdej chwili zmienione lub skasowane. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do naszej strony internetowej. Jednakże mimo starań nie możemy wykluczyć przerw w jej działaniu.

 
Brak stosunku umownego

Wykorzystanie ogólnie dostępnych i bezpłatnych treści naszego serwisu internetowego nie wiąże się w żaden sposób z zawarciem stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a oferentem.

 
Skuteczność prawna niniejszego wykluczenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część serwisu internetowego, z którego odesłano do tej strony. Jeśli części lub pojedyncze sformułowania w tekście klauzuli wyłączenia odpowiedzialności są lub staną się niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, nie ma to wpływu na treść i ważność pozostałych części dokumentu.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane wyłącznie w ramach przepisów prawa. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy tylko korzystania z oferowanych przez nas stron internetowych. Nie dotyczy ono stron internetowych innych usługodawców, do których odsyłamy tylko poprzez link.

Przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z naszych stron internetowych pozostają Państwo zasadniczo anonimowi, dopóki sami nie udostępnią nam Państwo dobrowolnie danych osobowych, takich jak np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia itp. Dane osobowe zbierane są tylko wtedy, jeśli podadzą je nam Państwo w związku z korzystaniem z usług oferowanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, np. naszych formularzy.
Udostępnione nam przez Państwa dane będą traktowane przez nas poufnie. Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych, chyba że będziemy do tego prawnie zobowiązani. Zwracamy Państwu jednak uwagę na to, iż w przypadku podawania danych w Internecie zawsze może dojść do tego, że osoby trzecie zapoznają się z tymi danymi i je wypaczą. Dlatego prosimy o niepodawanie osobistych i poufnych danych dotyczących np. Państwa stanu zdrowia, które chcieliby Państwo zachować w tajemnicy, w mailu czy formularzu kontaktowym, lecz wyłącznie podczas osobistej rozmowy.
W ramach informowania naszych klientów o nowościach dotyczących oferty Immanuel Diakonie GmbH wysyłamy Państwu wiadomości pocztą elektroniczną wyłącznie wtedy, jeśli sami udostępnią nam Państwo swój adres e-mail.
Na życzenie umożliwimy Państwu wgląd w przechowywane przez nas dane, lub też je usuniemy. Jeśli chcą Państwo uzyskać wgląd do danych, je poprawić lub usunąć, wystarczy skierować pismo na adres podany w nocie prawnej.
Informacje, których nie można powiązać bezpośrednio z Państwa tożsamością, np. używana przeglądarka, system operacyjny itp. nie stanowią danych osobowych.

 
Przetwarzanie danych nieosobowych

Immanuel Diakonie GmbH traktuje ochronę Państwa danych osobowych w sposób bardzo poważny i ściśle przestrzega przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są na niniejszej stronie internetowej gromadzone jedynie w zakresie wymaganym względami technicznymi. W żadnym wypadku zebrane dane nie podlegają sprzedaży, ani nie są z innych powodów przekazywane osobom trzecim. Poniższe oświadczenie przedstawia informacje, w jaki sposób zapewniamy tę ochronę oraz jakie rodzaje danych są pobierane i do jakich celów.
Pobieramy i zapisujemy automatycznie na naszym serwerze informacje pliku dziennika przekazywane do nas przez Państwa przeglądarkę. Są to:

 • typ/wersja przeglądarki
 • użytkowany system operacyjny
 • referrer URL (wcześniej odwiedzona strona)
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
 • godzina zapytania serwera

Nie jesteśmy w stanie przyporządkować tych danych do określonych osób. Nie jest dokonywane zestawianie tych danych z innymi źródłami danych. Dane są ponadto usuwane po dokonaniu oceny statystycznej.

Kontakt zum Datenschutzbeauftragten

Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji
Wysoko cenimy sobie Państwa zaufanie. Dlatego w każdej chwili chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku pytań z Państwa strony, na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi w niniejszym oświadczeniu w sprawie ochrony danych lub też jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładniejsze informacje w jakiejkolwiek kwestii, prosimy o kontakt z naszym administratorem bezpieczeństwa informacji:


Christian Tosch

Zakładowy administrator bezpieczeństwa informacji
datenschutz@immanuel.de

Informacje dotyczące praw autorskich

© 2011-2020 Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH
Wszystkie treści na niniejszej stronie internetowej, tj. wszelkie materiały tekstowe, dźwiękowe, filmowe, zdjęciowe i graficzne objęte są ochroną na mocy prawa autorskiego. Wykorzystywanie, kopiowanie i przekazywanie wszelkich treści zawartych w tekście, dźwięku i ilustracjach w jakiejkolwiek formie – również częściowe – możliwe jest tylko po uzyskaniu wcześniej pisemnej zgody Immanuel Diakonie GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opis wybranych obrazów klinicznych chorób, profilu diagnostycznego i usługowego został sporządzony w dużej mierze przy współpracy dr Martina Lindnera.
Jeśli nie podano inaczej prawa autorskie należą do:

Redakcja internetowa (tekst, dźwięk, ilustracje)

Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH

Werkstatt für Unternehmenskommunikation

Osoby do kontaktu:

Design i realizacja techniczna

3pc GmbH Neue Kommunikation
Prinzessinnenstr. 1
10969 Berlin
www.3pc.de

Prawa autorskie do zdjęć

Grafiki używane na stronie "Życie w Schönebergu"
Ilustracje wykonała:

Fotografie © Immanuel Diakonie GmbH
Zdjęcia dla Immanuel Diakonie GmbH wykonali następujący fotografowie:

Informacje dotyczące praw autorskich do pozostałych materiałów zdjęciowych:
 • Rosenberg Gesellschaft für ganzheitliche Gesundheit und Bildung gGmbH
 • Karl und Veronica Carstens-Stiftung
 • Heimatverein-Steglitz e.V.
 • Fotolia.com
 • 123RF
 • Stocksy.com
wykaz zdjęć z Fotolii 123RF i Stocksy

77479644, © Kumbabali - Fotolia.com; 30805985, © Tom-Hanisch - Fotolia.com; 72142378, © katatonia - Fotolia.com; 37032063, © ArTo - Fotolia.com; 39308856, © racamani - Fotolia.com; 75583430, © Peredniankina - Fotolia.com; 60822010, 60822195, © denio109 - Fotolia.com; 22312713, © zonch - Fotolia.com; 68758264, © Dessie - Fotolia.com; 27580117, © robynmac - Fotolia.com; 59998569, © sonnenflut products - Fotolia.com; 30281634, © contrastwerkstatt - Fotolia.com; 54288840, © tmc_photos - Fotolia.com; 20634830, © Art Photo Picture - Fotolia.com; 58794881, © Christian Pedant - Fotolia.com; 38246393, © sandra zuerlein - Fotolia.com; 66760601, © viktoriya89 - Fotolia.com; 73092184, © M.studio - Fotolia.com; 59953612, © Mariusz Prusaczyk - Fotolia.com; 27056552, © Quade - Fotolia.com; 44923899, © PhotoSG - Fotolia.com; 48157662, © LinieLux - Fotolia.com; 72831051, © Smileus - Fotolia.com; 5452539, © Roman Milert - Fotolia.com; 35223253, © Stefan Körber - Fotolia.com; 60796511, © altanaka - Fotolia.com; 57442100, © Gorilla - Fotolia.com; 56911387, © chungking - Fotolia.com; 72993592, © Christa Eder - Fotolia.com; 7755774, © Philisiphie - Fotolia.com; 47728547, © ugibugi - Fotolia.com; 35196320, © Printemps - Fotolia.com; 57056076, © EM Art - Fotolia.com; 45593721, © Maksim Shebeko - Fotolia.com; 70869820, © Marco Mayer - Fotolia.com, 72265911, © sugar0607 - Fotolia.com; 66675748, © Nitr - Fotolia.com; 64145284, © thomasklee - Fotolia.com; 29550082, © cut - Fotolia.com; 52915530, © nik0s - Fotolia.com; 67649557, © nik0s - Fotolia.com; 49176183, © Paulista - Fotolia.com; 61104524, © Africa Studio - Fotolia.com; 57520449, © funkyfrogstock - Fotolia.com; 61893547, © MaciejBledowski - Fotolia.com; 55133614, © donyanedoman - Fotolia.com; 66645300, © a3701027 - Fotolia.com; 55220887, © JiSign - Fotolia.com; 60670419, © apops - Fotolia.com; 51715013, © Quade - Fotolia.com; 55506047, © A_Lein - Fotolia.com; 26892058, © Barbara Pheby - Fotolia.com; 24076827, © sil007 - Fotolia.com; 61327706, © olesyk - Fotolia.com; 55795113, © imaGo Martin R. - Fotolia.com; 61467488, © M.studio - Fotolia.com; 49555254, © BeTa-Artworks - Fotolia.com; 46290831, © fudio - Fotolia.com; 47497745, © PhotoSG - Fotolia.com; 51483654, © Corinna Gissemann - Fotolia.com; 49459457, © Printemps - Fotolia.com; 45509999, © Quade - Fotolia.com; 50091756, © underdogstudios - Fotolia.com; 24881573, © Ole Jensen - Fotolia.com; 44965095, © ArTo - Fotolia.com; 37383669, © Fontanis - Fotolia.com; 150769, © Tadija Savic - Fotolia.com; 50405893, © Adrian Hillman - Fotolia.com; 57193055, © Tadija Savic - Fotolia.com; 22507710, © Agence Design - Fotolia.com; 154171998, © kamphi - Fotolia.com; 49837964, © sam2211 - Fotolia.com; 36987820, © sarsmis - Fotolia.com; 49445032, © Robert Kneschke - Fotolia.com; 18107913, © Gina Sanders - Fotolia.com; 41954773, © Lilyana Vynogradova - Fotolia.com; 29354187, © gudrun - Fotolia.com; 45709316, © Dani Vincek - Fotolia.com; 3859181, © Printemps - Fotolia.com; 44325275, © dream 79 - Fotolia.com; 49703993, © sabina.parente - Fotolia.com; 30981285, © Christian Jung - Fotolia.com; 19493572, © etfoto - Fotolia.com; 30335711, © Peter Atkins - Fotolia.com; 45864440, © absolutimages - Fotolia.com; 50023905, © yanlev - Fotolia.com; 43488944, © PhotoSG - Fotolia.com; 48879449, © Smileus - Fotolia.com, 20478827, © SibylleMohn - Fotolia.com; 3524470, © Michael Neuhauß - Fotolia.com; 22590761, © beetle - Fotolia.com; 21663807, © Brigitte Bonaposta - Fotolia.com; 26892330, © Barbara Pheby - Fotolia.com; 45795831, © victoria p. - Fotolia.com; 33435733, © Yuri Arcurs - Fotolia.com; 30245462, © hjschneider - Fotolia.com; 37026923, © robootb - Fotolia.com; 45156082, © Printemps - Fotolia.com; 42190894, © Rinderbrühe - Fotolia.com; 36162443, © Bernd Jürgens - Fotolia.com; 37635985, © Ildi - Fotolia.com; 39542177, © PhotSG - Fotolia.com; 15975128, © Bernd Kröger - Fotolia.com; 31918005, © Alila Medical Media - Fotolia.com; 28417226, © Corinna Gissemann - Fotolia.com; 7585959, © Olga Lyubkin - Fotolia.com; 27280480, © FOOD-micro - Fotolia.com; 36496477, © Barbara Pheby - Fotolia.com; 29068208, © HLPhoto - Fotolia.com; 31731653, © photocrew - Fotolia.com; 7464205, © Wladimir Tolstich - Fotolia.com; 21062580, © svl861 - Fotolia.com; 605620, © Vasiliy Koval - Fotolia.com, 12206392, © Svenja98 - Fotolia.com; 26432630, © Thomas Francois - Fotolia.com; 14948594, © Christian Pedant - Fotolia.com; 35172474, © Daniel Scheidgen - Fotolia.com; 14888626, © Christian Pedant - Fotolia.com; 5736006, © OHRAUGE - Fotolia.com; 79831205, © Carola Vahldiek - Fotolia.com; 49478178, © Henry Schmitt - Fotolia.com; 73686396, © Vitezslav Halamka - Fotolia.com; 58130824, © phototbilisi - Fotolia.com; 70656258, © zaziedanslacuisine - Fotolia.com; 72789230, © Brent-Hofacker - Fotolia.com; 82702162, © Brebca - Fotolia.com; 48754404, © BeTa-Artworks - Fotolia.com; 51330545, © Yevgeniya-Shal - Fotolia.com; 69069147, © istetiana - Fotolia.com; 29743018, © farbkombinat - Fotolia.com; 28862961, © Kitty - Fotolia.com; 59864242, © royaltystockphoto - Fotolia.com; 70093685, © Brent Hofacker - Fotolia.com; 63457751, © colors0613 - Fotolia.com; 71483255, © Kitty - Fotolia.com; 73524809, © koosen - Fotolia.com; 91009400, © karepa - Fotolia.com; 41840566, © bluedesign - Fotolia.com; 55506047, © A_Lein - Fotolia.com; 92224981, © karepa - Fotolia.com; 59139736, © hjschneider - Fotolia.com; 80834605, © instantArt - Fotolia.com; 94880464, © Hand - Fotolia.com; 80201277, © Thomas Söllner; 47146162, © sabino.parente - Fotolia.com; 102856478, © Fanfo - Fotolia.com; 59015377, © Brigitte Bonaposta - Fotolia.com; 66836020, © zia_shusha - Fotolia.com; 97637526, © pgstudija - Fotolia.com; 89071393, © HLPhoto - Fotolia.com; 78972731, © msk.nina - Fotolia.com; 100832431, © patnowa - Fotolia.com; 76901487, © Sea Wave - Fotolia.com; 100653892, © lilechka75 - Fotolia.com; 28184092, © gudrun - Fotolia.com; 94855194, © chamillew - Fotolia.com; 107167222, © kate_smirnova - Fotolia.com; 64666308, © Marco Mayer - Fotolia.com; 88290993, © nata_vkusidey - Fotolia.com; 69888163, © Melima - Fotolia.com; 98387548, © asab974 - Fotolia.com; 92882151, © okkijan2010 - Fotolia.com; 93910643, © azurita - Fotolia.com; 109690466, © viktorija - Fotolia.com, 83118722, © goldencow_images - Fotolia.com; 73136989, © William Casey - Fotolia.com; 11533030, © spuno - Fotolia.com; 95167265 - © magdal3na - Fotolia.com; 127905804, © Andrea Geiss - Fotolia.com; 74485594, © Laiotz - Fotolia.com; 70705118, © Krawczyk-Foto - Fotolia.com; 127371309, © Jackie - Fotolia.com; 107196213, © VIGE.co - Fotolia.com; 75850180, © johas - Fotolia.com; 104453325, © everettovrk - Fotolia.com; 75988982, © ji_images - Fotolia.com; 117054736, © Patryk Kosmider - Fotolia.com; 73325148, © bozulek - Fotolia.com; 63031074, © photocrew - Fotolia.com; 92839280, © Peredniankina - Fotolia.com; 75648968, © fortyforks - Fotolia.com; 101028847, © la_vanda - Fotolia.com; 99927472, © Studio Gi - Fotolia.com; 27204725, © Daorson - Fotolia.com; 108524773, © Tesgro Tessieri - Fotolia.com; 20824197, © PHB.cz - Fotolia.com; 170682548, © bongkarn - Fotolia.com; 179447185, © karepa - Fotolia.com; Fotolia_125417560_S, © Images By Jefunne - Fotolia.com; Fotolia_107144920_S, © peterzsuzsa; Fotolia_142314679_XS, © photocrew - Fotolia.com; 182480827, © Maren Winter - Fotolia.com; 135447418, © karepa - Fotolia.com; 175944705, © VICUSCHKA - Fotolia.com; 111720435, © Sea Wave - Fotolia.com; 185139960, © Christine Kuchem - Fotolia.com; 114287834, © Pixelot - Fotolia.com; 118515614, © Africa Studio - Fotolia.com; 188387744, © nolonely - Fotolia.com; 187284336, © Alicja Neumiler - Fotolia.com; 166356611, © Moving Moment - Fotolia.com; 90740123, © tunedin - Fotolia.com; 118093787, © vu3kkm - Fotolia.com; 41185995, © Dar1930 - Fotolia.com; 172289607, © Anikonaann - Fotolia.com; 91698940, © Irinavar - 123rf.com; 34871653, © Alisali - 123rf.com; 77188420, © Natalia Mamysheva - 123rf.com; 84230732, © Slasta - 123rf.com; 88489346, © Voltan1 - 123rf.com; 41510689, © Aji Jayachandran - 123rf.com; 25952009, © Footoo - 123rf.com; 71337712, © Vladimir Salman - 123rf.com; 97301308, © olga-miltsova - 123rf.com; 60624766, © Andrea-De-Martin - 123rf.com; 48169510, © Lilyana Vynogradova - 123rf.com; 9031060; © Heinz Leitner - 123rf.com; 89633843, © espies - 123rf.com; 97584828, © Julie-Vinogradov - 123rf.com; 123455834, © arenaphotouk - 123rf.com; 115346196, © Konstantin Zubarev - 123rf.com; 106247965, © Neil Langan - 123rf.com; 131685832, © Ekaterina Pokrovsky - 123rf.com; 62362046, © alein - 123rf.com; 22558795; © Anna-Mari West - 123rf.com; 45670465, © Nataliya Arzamasova - 123rf.com; 33056895; © Diana Taliun - 123rf.com; 111852133, © bondd - 123rf.com; 65655629, © Viktoriia Panchenko - 123rf.com; 78616131, © Shao-Chun Wang - 123rf.com; 94828283, © iakovenko - 123rf.com; 369000, © Aila Images - stocksy.com; 470403, © Trinette Reed - stocksy.com; 728028, © Raymond Forbes LLC - stocksy.com; 800246, © Aila Images - stocksy.com; 65977664 , © Gudrun Krebs - 123rf.com; 44607505, © Karel Joseph Noppe Brooks - 123rf.com; 113242169, © Andriy Popov - 123rf.com; 127705576, © stylephotographs - 123rf.com; 64386589, © Sergii Koval - 123rf.com; 35239921, © Katarzyna Białasiewicz - 123rf.com; 56413521, © Lenyvavsha - 123rf.com; 149130966, © irina2511 - 123rf.com; 64897829, © vitalinar - 123rf.com; 47006686, © voltan - 123rf.com; 61554657, © roxiller - 123rf.com; 123185765, © foodandmore - 123rf.com

 

 

 

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Bezpośrednie linki