Zapobieganie chorobom serca i układu krążenia

Intencją lekarzy naszego Centrum Kardiologicznego jest nie tylko leczenie chorób serca i układu krążenia. Dużą wagę przywiązują oni również do uświadamiania pacjentów w zakresie profilaktyki chorób serca i układu krążenia oraz do udzielania informacji o zdrowym stylu życia, który jest najlepszym sprzymierzeńcem zdrowego serca.

W Centrum Kardiologicznym Brandenburgii – uznanej placówce promującej zdrowie należącej do Niemieckiej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie – oprócz diagnostyki i leczenia ostrych i przewlekłych chorób serca dużą wagę przywiązuje się do zapobiegania chorobom serca i układu krążenia.
W ramach tego istotną rolę odgrywa leczenie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, które prowadzą do częstszego występowania chorób serca i układu krążenia, a także do pojawiania się ich w coraz młodszych grupach wiekowych i które wyraźnie pogarszają przebieg choroby.

Istotnymi klasycznymi czynnikami ryzyka, na które mamy wpływ, są:

 • Palenie
 • Cukrzyca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zaburzenia metabolizmu tłuszczów
 • Otyłość

Kursy rzucania palenia

Palenie szkodzi zdrowiu i jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób serca i układu krążenia, który jest odpowiedzialny za to, że choroby te występują w młodszych grupach wiekowych i mają często dramatyczny przebieg. Poza tym przez palenie zwiększa się ryzyko zachorowania na prawie wszystkie rodzaje raka. Pomimo to ciągle jeszcze w Niemczech pali 30% mężczyzn i 21% kobiet w wieku powyżej 15 roku życia. (ostatni mikrospis z 2009 r.)

Jako szpital promujący zdrowie Centrum Kardiologiczne Brandenburgii jest strefą wolną od dymu tytoniowego. Palenie zabronione jest na całym terenie szpitala. W interesie naszych pacjentów prosimy wszystkich o uszanowanie tego zakazu i niepalenie podczas pobytu na terenie naszego szpitala. Wielu palaczy cierpi z powodu uzależnienia od nikotyny i chciałoby zerwać z nałogiem. Aby wspierać ich w tych dążeniach, oferujemy w naszym szpitalu kursy rzucania palenia w formie terapii grupowej ze wsparciem psychologa.

Zgłoszenia i kontakt:
Daniela Zacharias

Telefon:

+49 3338-694 925

W trakcie pobytu w naszym szpitalu pacjenci mogą w każdej chwili zwrócić się do naszego personelu pielęgniarskiego, który umożliwi skontaktowanie się z osobami odpowiedzialnymi za kursy rzucania palenia.

Zespół diabetologiczny

Cukrzyca jest ważnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, który sprzyja wczesnemu wystąpieniu chorób serca i układu krążenia oraz wyraźnie pogorsza ich przebieg.
U diabetyków często występuje:

 • wczesny początek arteriosklerozy w naczyniach wieńcowych – częstsze równoczesne zmiany arteriosklerotyczne w kilku naczyniach wieńcowych (wielonaczyniowa choroba wieńcowa)
 • częstsze zwężenia w części wstępującej aorty bezpośrednio przy albo za ujściem naczyń krwionośnych z aorty (zwężenie pnia)
 • częstsze stany chorobowe małych naczyń wieńcowych aż po obwód
 • często bardziej skomplikowane i mocniej zwapniałe zwężenia
 • często gorsze ukrwienie w naczyniu zawałowym

Dlatego w nowej literaturze specjalistycznej cukrzycę utożsamia się z występowaniem choroby niedokrwiennej serca. Leczenie pacjentów z cukrzycą ma dlatego te same cele jak w przypadku potwierdzonej choroby niedokrwiennej serca. Około 25-30% pacjentów naszego Centrum Kardiologicznego ma cukrzycę typu 2. U tych pacjentów występują często poważne zmiany w naczyniach wieńcowych, które wymagają kompleksowych interwencji albo też operacji wszczepienia bajpasów.

Centrum Kardiologiczne Brandenburgii przyłączyło się do inicjatywy „Diabetes Exellence Center” mającej na celu polepszenie szpitalnej opieki nad chorymi na cukrzycę. Wszyscy hospitalizowani pacjenci poddawani są skriningowi w kierunku cukrzycy. U wszystkich przyjętych do szpitala pacjentów ustala się wartość parametru HbA1c, żeby móc zdiagnozować cukrzycę i ocenić sytuację dotyczącą przemiany glukozy. Pacjenci ze stwierdzoną cukrzycą znajdują się w trakcie hospitalizacji pod opieką naszego zespołu diabetologicznego.

Nasz zespół diabetologiczny:

 • Ordynator dr med. T. Schau (diabetolog, Niemieckie Towarzystwo Diabetologiczne)
 • Ordynator lek. med. U. Schwill
 • Nicole Jonas, (doradca diabetologiczny, Niemieckie Towarzystwo Diabetologiczne)

Ze względu na to, że przed planowanymi zabiegami wymagane jest często bycie na czczo oraz z powodu ewentualnej konieczności podania środków cieniujących, podczas pobytu szpitalnego odstawiane są doustne leki przeciwcukrzycowe. W trakcie hospitalizacji dąży się do normalnej regulacji poziomu cukru we krwi poprzez aplikację insuliny według zdefiniowanej skali ruchomej zgodnie z aktualnie zmierzoną wartością poziomu cukru we krwi. Szczególnie w przypadku dłuższych pobytów szpitalnych da się w ten sposób znacznie zredukować komplikacje takie jak infekcje ran.

Jeśli dotychczasowa regulacja poziomu cukru we krwi była zadowalająca, może ona być po wypisaniu ze szpitala kontynuowana. Przy zaburzeniach poziomu cukru we krwi nasz zespół diabetologiczny dokona w szybkim czasie poprawek i odpowiednio dostosuje terapię.

Program do walki z nadwagą MOBILIS

Na terenie Brandenburgii i całego obszaru Niemiec systematycznie wzrasta ilość pacjentów cierpiących na nadwagę i otyłość. U otyłych pacjentów występuje podwyższone ryzyko zapadnięcia na chorobę wtórną jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i choroba zwyrodnieniowa stawów. Wyraźnie podwyższone jest ryzyko chorób serca i układu krążenia. Poza tym znaczna nadwaga utrudnia regularny wysiłek fizyczny. Jako szpital promujący zdrowie wspieramy leczenie nadwagi. W drodze do osiągnięcia tego celu istnieje tylko jedna skuteczna metoda: trwała zmiana nawyków aktywnościowych dążąca do osiągnięcia energetycznie zrównoważonego trybu życia oraz równoczesna poprawa jakości żywienia. Mówiąc krótko: więcej ruchu i zdrowsza dieta.
To założenie stanowi podstawę interdyscyplinarnego (ponadwydziałowego) programu szkoleniowego MOBILIS. Centrum Kardiologiczne Brandenburgii jest jednym z ośrodków, w którym odbywają się treningi w ramach programu MOBILIS. Powodzeniem zakończyło się już wiele kursów. Zajęcia ruchowe odbywają się we współpracy z Kliniką Brandenburg i częściowo w jej

pomieszczeniach.Osoba do kontaktu:
Ordynator dr med. T. Schau
Dalsze informacje i zgłoszenia:
www.mobilis-programm.de

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • univ.-prof. dr med.
  Johannes Albes
  Kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Klinice am Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Gudrun Gaal
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-510
  F +49 3338 694-544
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • univ.-prof. dr med.
  Christian Butter
  Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Christine Meinecke
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczny Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-610
  F +49 3338 694-644
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki