Wiodące tematy badań

Zespoły badawcze Centrum Kardiologicznego Brandenburgii pracują nieustannie nad udoskonaleniem metod leczniczych i przyczyniają się do postępu badań naukowych w przeróżnych dziedzinach. Aktualne wiodące tematy badań naszych oddziałów znajdą Państwo tutaj.

Wiodące tematy badań w kardiochirurgii

 • Hemodynamika biologicznych i mechanicznych zastawek serca po korekcie i wymianie, wizualizacja przepływu, rozpowszechnienie przezcewnikowej implantacji nowej nie-biologicznej zastawki aortalnej (Patent: prof. dr med. Albes), rozwój modeli do obliczania wytrzymałości i powstawania zwyrodnień (finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z gospodarki)
 • Wpływ skrętu na funkcje różnych materiałów, z których wykonane są zastawki biologiczne, w ramach wewnątrznaczyniowej implantacji zastawki aortalnej (finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z gospodarki)
 • Stworzenie nowatorskiej nie-biologicznej zastawki do zastosowania w przezskórnej i przezkoniuszkowej minimalnie inwazyjnej implantacji (patent własny, we współpracy z partnerami z gospodarki)
 • Siła klejenia i zwyrodnienie biologicznych substancji przylepnych w medycynie sercowo-naczyniowej (finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z gospodarki)
 • Minimalnie inwazyjne krążenie pozaustrojowe: redukcja zapaleń i uszkodzeń komórek (finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z gospodarki)
 • Reakcje zapalne na pozaustrojowe systemy wspomagania: ewaluacja komponentów minimalnie inwazyjnych płucoserc
 • Aktualne aspekty leczenia ran klatki piersiowej za pomocą terapii próżniowej (finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z gospodarki)
 • Opieka psychologiczna i duszpasterska nad pacjentami z chorobami serca (wspólnie z Uniwersytetem w Jenie, wspierany ze środków Niemieckiej Wspólnoty Badawczej AL 562/4-1), dwóch pracowników naukowych (pani duszpasterz oraz pani psycholog); dwóch studenckich asystentów
 • Kliniczne i eksperymentalne badania nad procedurami zespolenia mostka

Wiodące tematy badań w kardiologii

 • Wieloośrodkowe badania nad wprowadzeniem leków dla pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego
 • Wieloośrodkowe badanie porównawcze leku obniżającego poziom cholesterolu (finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z gospodarki)
 • Zastosowanie technologii z użyciem robotów do niszczenia skupisk zaburzeń rytmu serca
 • Dalszy rozwój i obserwacje kliniczne nowych stentów
 • Rozwój nowych koncepcji szkoleniowych i zastosowań w telekardiologii
 • Nowe struktury połączeń sieciowych do transferu obrazów i danych
 • Wdrożenie nowoczesnych metod obrazowania do elektrofizjologii
 • Magnetyczny rezonans jądrowy i rozruszniki serca
 • Nowe metody stymulacji przy ciężkiej niewydolności serca
 • Zaburzenia snu przy ciężkiej niewydolności serca
 • Dalszy rozwój materiałów do leczenia resynchronizującego
 • Rozwój kluczowych wskaźników efektywności dla Kompleksowego Zarządzania Jakością w stacjonarnych placó wkach służby zdrowia
 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • univ.-prof. dr med.
  Johannes Albes
  Kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Klinice am Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Gudrun Gaal
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-510
  F +49 3338 694-544
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • univ.-prof. dr med.
  Christian Butter
  Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Christine Meinecke
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczny Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-610
  F +49 3338 694-644
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki