Dr. med. Georg Fritz

»Lekarze anestezjolodzy monitorują i zabezpieczają czynności życiowe pacjentów podczas zabiegów i stwarzają w ten sposób optymalne i bezpieczne warunki operacyjne.«

Dr Georg Fritz jest od sierpnia 2006 r. Kierownikiem Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii.

Po czterech latach doświadczenia klinicznego w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, odbył specjalizację w Londynie, Wiedniu i Klinice Uniwersyteckiej Charité w Berlinie i uzyskał tytuł lekarza specjalisty anestezjologii. Przez wiele lat był ordynatorem na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Charité. Posiada dodatkową specjalizację z intensywnej terapii, medycyny ratunkowej i leczenia bólu.

Obok anestezjologii i intensywnej terapii jego szczególny obszar zainteresowań stanowi echokardiografia przezprzełykowa.

 
 
 
Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej
Rok urodzenia 1959
Miejsce urodzenia Bühlertal/Baden

Wykształcenie

1997 Tytuł lekarza specjalisty anestezjologii
1990-1997 Specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
1990 Promocja doktorska na Uniwersytecie Ruhry w Bochum
1987-1990 Lekarski egzamin państwowy, doświadczenie zawodowe w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii i geriatrii
1980-1986 Studia medyczne na Uniwersytecie Ruhry w Bochum

Szczególne kwalifikacje zawodowe

2004 Dodatkowa specjalizacja w dziedzinie specjalnych metod leczenia bólu
2002 Dodatkowa specjalizacja w dziedzinie intensywnej terapii
2001 Certyfikacja „Echokardiografia przezprzełykowa w anestezji i intensywnej terapii”Niemieckiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (DGAI)
1997 Dodatkowa specjalizacja w dziedzinie medycyny ratunkowej
1997 Lekarz specjalista anestezjologii

Przebieg pracy zawodowej

od 2006 Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu, Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
2002-2006 Ordynator Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okołooperacyjnej, Klinika Uniwersytecka Charité, Campus Virchow-Klinikum, Berlin
2000-2001 Ordynator Poradni Leczenia Bólu oraz lekarz koordynator leczenia ostrego bólu pooperacyjnego, Klinika Uniwersytecka Charité, Campus Virchow-Klinikum, Berlin
1998-1999 Pracownik naukowy i lekarz specjalista anestezji w kardiochirurgii, torakochirurgii i chirurgii naczyniowej, Klinika Uniwersytecka Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Wied
1997-1999 Ordynator Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okołooperacyjnej, Klinika Uniwersytecka Charité, Campus Virchow-Klinikum, Berlin
1992-1997 Pracownik naukowy i lekarz w trakcie specjalizacji w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okołooperacyjnej, Klinika Uniwersytecka Charité, Campus Virchow-Klinikum, Berlin
1990-1992 Senior House Officer und Registrar, Department of Anesthesia and Intensive Care, Ealing Hospital, London
1987-1990 Lekarz w trackie specjalizacji, Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital Ewangelicki, Castrop-Rauxel

Uprawnienia do kształcenia podyplomowego lekarzy

 • Specjalizacja anestezjologia: 48 miesiące, tego 12 miesiące specjalizacja z intensywnej terapii
 • Dodatkowa specjalizacja z intensywnej terapii: 12 miesiące
Sprawowane urzędy, funkcje i członkostwo w organizacjach
 • Zastępca Przewodniczącego Brandenburskiego Oddziału Niemieckiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (DGAI)
 • Członek Organizacji Zawodowej Anestezjologów Niemieckich (BDA)
 • Członek European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
 • Członek European Association of Cardiothoracic Anesthesiologists (EACTA)
 • Egzaminator z dziedziny anestezji przy Izbie Lekarskiej w Berlinie
 • Egzaminator z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii przy Izbie Lekarskiej Brandenburgii
 • Egzaminator na certyfikację „Przezprzełykowa Echokardiografia w Anestezjologii i Intensywnej Terapii“ Niemieckiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (DGAI)
 • Biegły sądowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Biegły przy komisji rozjemczej ds. lekarskiej odpowiedzialności cywilnej Północnoniemieckich Izb Lekarskich, Hanower
Wybór publikacji
 • Rossaint R, Pappert D, Fritz G (1995) Recent Advances in the Treatment of ARDS. Clinical Intensive Care 6: 62-71.
 • Lewandowski K, Fritz G (2001) Behandlung eines akuten Lungenversagens (ARDS) nach Beinaheertrinken. Journal für Anästhesie und Intensivbehandlung 1:154-160.
 • Fritz G (2001) Brain Death: Clear Definitions and Terminology. Intensive Care Medicine 27:945.
 • Fritz G, Pöthe-Bandow H, Lewandowski K, Pascher A, Steinmueller Th, Neuhaus P, Falke KJ (2001) Living Donor Liver Transplantation. Anesthesiological Management and Perioperative Complications. Liver Transplantation 7:C-69.
 • Fritz GA, Niemczyk W (2002) Propofol Dependency in a Lay Person. Anesthesiology 96: 505-506.
 • Kerner T, Fritz G, Unterberg A, Falke KJ (2003) Pulmonary Air Embolism in Severe Head Injury. Resuscitation 56(1):111-115. 
 • Fritz G, Barner Ch, Schindler R, Bömke W, Falke K (2003) Amoxicillin Induced Renal Failure. Nephrol Dial Transplant 18:1660-1662.
 • Fritz GA, Buerschaper G, Wolf S (2004) Novel Approach to Management of a Posterior Tracheal Tear Complicating Percutaneous Tracheostomy. Br J Anästh (2004) 93:598.
 • Fritz GA (2007) Hair Splitting, Air Embolism and Transesophageal Echocardiography. Anesthesiology 107: 852
 • Fritz G (2008) Perioperatives Management bei neurochirurgischen Operationen in sitzender oder halbsitzender Position. Empfehlungen des Wissenschaftlichen Arbeitskreises Neuroanästhesie der DGAI. Anästhesiologie und Intensivmedizin 1: 47-51
 • Goldmann A, Höhne C, Fritz GA, Unger J, Ahlers O, Nachtigall I, Bömke W (2008) Combined vs. Isoflurane/Fentanyl Anesthesia for major abdominal surgery: Effects on hormones and hämodynamics. Medical Science Monitor 14: 445-452

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • dr med.
  Georg Fritz
  Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Leczenia Bólu w Klinice Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Marion Scheibel
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-110
  F +49 3338 694-144
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki

 
 

TOn this website, we use cookies, analysis tools to anonymise the access to our website, and plugins to offer social media features. By visiting our site you give us your consent for this use. For more information and tips on how to prevent cookies, please see our Privacy Policy

OK