Dr. med. Georg Fritz

»Lekarze anestezjolodzy monitorują i zabezpieczają czynności życiowe pacjentów podczas zabiegów i stwarzają w ten sposób optymalne i bezpieczne warunki operacyjne.«

Dr Georg Fritz jest od sierpnia 2006 r. Kierownikiem Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii.

Po czterech latach doświadczenia klinicznego w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, odbył specjalizację w Londynie, Wiedniu i Klinice Uniwersyteckiej Charité w Berlinie i uzyskał tytuł lekarza specjalisty anestezjologii. Przez wiele lat był ordynatorem na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Charité. Posiada dodatkową specjalizację z intensywnej terapii, medycyny ratunkowej i leczenia bólu.

Obok anestezjologii i intensywnej terapii jego szczególny obszar zainteresowań stanowi echokardiografia przezprzełykowa.

 
 
 
Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej
Rok urodzenia 1959
Miejsce urodzenia Bühlertal/Baden

Wykształcenie

1997 Tytuł lekarza specjalisty anestezjologii
1990-1997 Specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
1990 Promocja doktorska na Uniwersytecie Ruhry w Bochum
1987-1990 Lekarski egzamin państwowy, doświadczenie zawodowe w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii i geriatrii
1980-1986 Studia medyczne na Uniwersytecie Ruhry w Bochum

Szczególne kwalifikacje zawodowe

2004 Dodatkowa specjalizacja w dziedzinie specjalnych metod leczenia bólu
2002 Dodatkowa specjalizacja w dziedzinie intensywnej terapii
2001 Certyfikacja „Echokardiografia przezprzełykowa w anestezji i intensywnej terapii”Niemieckiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (DGAI)
1997 Dodatkowa specjalizacja w dziedzinie medycyny ratunkowej
1997 Lekarz specjalista anestezjologii

Przebieg pracy zawodowej

od 2006 Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu, Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
2002-2006 Ordynator Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okołooperacyjnej, Klinika Uniwersytecka Charité, Campus Virchow-Klinikum, Berlin
2000-2001 Ordynator Poradni Leczenia Bólu oraz lekarz koordynator leczenia ostrego bólu pooperacyjnego, Klinika Uniwersytecka Charité, Campus Virchow-Klinikum, Berlin
1998-1999 Pracownik naukowy i lekarz specjalista anestezji w kardiochirurgii, torakochirurgii i chirurgii naczyniowej, Klinika Uniwersytecka Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Wied
1997-1999 Ordynator Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okołooperacyjnej, Klinika Uniwersytecka Charité, Campus Virchow-Klinikum, Berlin
1992-1997 Pracownik naukowy i lekarz w trakcie specjalizacji w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okołooperacyjnej, Klinika Uniwersytecka Charité, Campus Virchow-Klinikum, Berlin
1990-1992 Senior House Officer und Registrar, Department of Anesthesia and Intensive Care, Ealing Hospital, London
1987-1990 Lekarz w trackie specjalizacji, Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital Ewangelicki, Castrop-Rauxel

Uprawnienia do kształcenia podyplomowego lekarzy

 • Specjalizacja anestezjologia: 48 miesiące, tego 12 miesiące specjalizacja z intensywnej terapii
 • Dodatkowa specjalizacja z intensywnej terapii: 12 miesiące
Sprawowane urzędy, funkcje i członkostwo w organizacjach
 • Zastępca Przewodniczącego Brandenburskiego Oddziału Niemieckiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (DGAI)
 • Członek Organizacji Zawodowej Anestezjologów Niemieckich (BDA)
 • Członek European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
 • Członek European Association of Cardiothoracic Anesthesiologists (EACTA)
 • Egzaminator z dziedziny anestezji przy Izbie Lekarskiej w Berlinie
 • Egzaminator z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii przy Izbie Lekarskiej Brandenburgii
 • Egzaminator na certyfikację „Przezprzełykowa Echokardiografia w Anestezjologii i Intensywnej Terapii“ Niemieckiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (DGAI)
 • Biegły sądowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Biegły przy komisji rozjemczej ds. lekarskiej odpowiedzialności cywilnej Północnoniemieckich Izb Lekarskich, Hanower
Wybór publikacji
 • Rossaint R, Pappert D, Fritz G (1995) Recent Advances in the Treatment of ARDS. Clinical Intensive Care 6: 62-71.
 • Lewandowski K, Fritz G (2001) Behandlung eines akuten Lungenversagens (ARDS) nach Beinaheertrinken. Journal für Anästhesie und Intensivbehandlung 1:154-160.
 • Fritz G (2001) Brain Death: Clear Definitions and Terminology. Intensive Care Medicine 27:945.
 • Fritz G, Pöthe-Bandow H, Lewandowski K, Pascher A, Steinmueller Th, Neuhaus P, Falke KJ (2001) Living Donor Liver Transplantation. Anesthesiological Management and Perioperative Complications. Liver Transplantation 7:C-69.
 • Fritz GA, Niemczyk W (2002) Propofol Dependency in a Lay Person. Anesthesiology 96: 505-506.
 • Kerner T, Fritz G, Unterberg A, Falke KJ (2003) Pulmonary Air Embolism in Severe Head Injury. Resuscitation 56(1):111-115. 
 • Fritz G, Barner Ch, Schindler R, Bömke W, Falke K (2003) Amoxicillin Induced Renal Failure. Nephrol Dial Transplant 18:1660-1662.
 • Fritz GA, Buerschaper G, Wolf S (2004) Novel Approach to Management of a Posterior Tracheal Tear Complicating Percutaneous Tracheostomy. Br J Anästh (2004) 93:598.
 • Fritz GA (2007) Hair Splitting, Air Embolism and Transesophageal Echocardiography. Anesthesiology 107: 852
 • Fritz G (2008) Perioperatives Management bei neurochirurgischen Operationen in sitzender oder halbsitzender Position. Empfehlungen des Wissenschaftlichen Arbeitskreises Neuroanästhesie der DGAI. Anästhesiologie und Intensivmedizin 1: 47-51
 • Goldmann A, Höhne C, Fritz GA, Unger J, Ahlers O, Nachtigall I, Bömke W (2008) Combined vs. Isoflurane/Fentanyl Anesthesia for major abdominal surgery: Effects on hormones and hämodynamics. Medical Science Monitor 14: 445-452

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • dr med.
  Georg Fritz
  Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Leczenia Bólu w Klinice Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Marion Scheibel
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-110
  F +49 3338 694-144
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki