Univ.-prof. dr med. Christian Butter

»Dzięki nowoczesnym metodom leczenia można dzisiaj znacznie poprawić wydolność fizyczną i jakość życia pacjentów ze schorzeniami serca.«

Jako rodowity Berlińczyk prof. dr Christian Butter studiował medycynę na Wolnym Uniwersytecie Berlina, a swoje doświadczenia kliniczne rozpoczął na oddziale kardiologii i intensywnej terapii w Klinice Rudolfa Virchowa w Berlinie. Po promocji doktorskiej uzyskał następnie tytuł lekarza specjalisty chorób wewnętrznych i zdobył dodatkową specjalizację z kardiologii oraz pracował przez wiele lat na stanowisku ordynatora w Klinice Uniwersyteckiej Charité i Niemieckim Centrum Kardiologicznym w Berlinie. Szczególnymi obszarami zainteresowania dr Buttera są arytmologia i niewydolność serca.Od 2004 r. sprawuje on funkcję Kierownika Oddziału Kardiologii w Centrum Kardiologicznym Brandenburgii w Bernau. Dzięki jego naukowemu zaangażowaniu i dążeniu do wprowadzania innowacji nasz oddział kardiologiczny stał się wiodącą placówką i prekursorem wielu nowych technologii. W 2007 r. prof. dr Butter uzyskał habilitację w Klinice Uniwersyteckiej Charité, gdzie w dalszym ciągu prowadzi wykłady. Jako oddany rodzinie ojciec i lekarz z powołania za największe wyzwanie uważa pogodzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym.
 

 
 
 
Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej
Rok urodzenia 1962
Miejsce urodzenia Berlin

Wykształcenie

12/1994 Dodatkowa specjalizacja z kardiologii
8/1993 Lekarz specjalista chorób wewnętrznych
1988 Dysertacja „Znaczenie i problematyka estetyki w korekcji wrodzonych i nabytych zmian ręki“
5/1987 – 1993 Lekarz w trakcie specjalizacji w Szpitalu Rudolfa Virchowa w Berlinie, Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii oraz Medycyny Ratunkowej (Prof. dr H. Hochrein)
12/1986 Lekarski egzamin państwowy
1980 – 1986 Studia medyczne na Wolnym Uniwersytecie Berlina

Przebieg pracy zawodowej

Od 7/2008 Rozwój programu przezudowej implantacji zastawki aortalnej; dotychczas przeprowadził osobiście 270 implantacji przezudowych i asystował przy ponad 150 implantacjach przezkoniuszkowych
Od 4/2009 Wprowadzenie programu rekonstrukcji zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip. Zoperował do tej pory ponad 120 pacjentów przy użyciu systemu MitraClip. Zainicjował i przeprowadził wiele zabiegów, w których po raz pierwszy zastosowano u pacjentów z niewydolnością serca metody leczenia z użyciem urządzeń wszczepialnych oraz leczenie interwencyjne.
7/2006 Adiunkt, wydział kardiologii w Klinice Uniwersyteckiej Charité w Berlinie
Od 4 /2004 Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii,
Kardiologia interwencyjna, elektrofizjologia, niewydolność serca
1994 – 4/2004 Oddział Chorób Wewnętrznych/Kardiologii, Klinika Uniwersytecka Charité Campus Virchow oraz Niemieckie Centrum Kardiologiczne w Berlinie (prof. dr E. Fleck) Główny elektrofizjolog od 1997 r.

Uprawnienia do kształcenia podyplomowego lekarzy

 • Choroby wewnętrzne i Kardiologia: 36 miesiące
Wyróżnienia i nagrody
 • Laureat Nagrody Badawczej im. Michela Mirowskiego w dziedzinie elektrofizjologii Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2003 r.
 • Laureat Nagrody im. Hugo-von Ziemssen za najlepszy plakat naukowy Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2002 r.
 • Prezentacja wybrana na “Grüntzig Lecture” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – wykład na temat kardiologii klinicznej
 • Zaproszenie w charakterze prelegenta na pierwszą konferencję “Expert Consensus Conference on Cardiac Resynchronisation Therapy” towarzystwa North American Society of Pacing and Electrophysiology w San Diego w USA, 2002 r.
 • Zaproszenie w charakterze prelegenta na “Clinical Tutorial: Troubleshooting in Coronary Sinus Leads” towarzystwa North American Society of Pacing and Electrophysiology w Waszyngtonie w USA, 2003 r.
 • Rocznie ponad 50 krajowych i międzynarodowych wykładów (np. zaproszenie w charakterze prelegenta Towarzystwa Rytmu Serca na posiedzenia “Meet-the-Expert”)
Sprawowane urzędy, funkcje i członkostwo w organizacjach

Członkostwo w organizacjach

 • European Society of Cardiology (ESC)
 • European Heart Rhythm Association (EHRA) Executive Committee for Lead Extraction
 • Niemieckie Towarzystwo Kardiologiczne (DGK), a w ramach niego w grupie roboczej Arytmologia oraz grupie roboczej Kardiologia Interwencyjna
 • Niemieckie Towarzystwo Chorób Wewnętrznych (DGIM)
 • Niemieckie Towarzystwo Ultrasonografii w Medycynie (DEGUM
 • Niemieckie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego Deutsche Hochdruckliga (DHL)
 • Fundacja Deutsche Herzstiftung (Rada Naukowa)
 • Berlińsko-Brandenburskie Towarzystwo Kardiologiczne (BBGK) (Zarząd)AG Brandenburger Kardiologen
 • Brandenburska Grupa Robocza Kardiologów
Wybór publikacji

Wybór publikacji

 • Butter C, Minden HH: Kardiale Resynchronisationstherapie (CRT): Von den Grundlagen zur erfolgreichen Implantation. 1. Aufl. 2008: Steinkopff. Lehrbuch.
 • Butter C, Schau T, Meyhoefer J, Neumann K, Minden HH, Engelhardt J.: Radiation exposure of patient and physician during implantation and upgrade of cardiac resynchronization devices.Pacing Clin Electrophysiol. 2010 Aug;33(8):1003-12. Epub 2010 May 4. PMID: 20456650
 • Seifert M, Schau T, Moeller V, Neuss M, Meyhoefer J, Butter C.Influence of pacing configurations, body mass index, and position of coronary sinus lead on frequency of phrenic nerve stimulation and pacing thresholds under cardiac resynchronization therapy.Europace. 2010 Jul;12(7):961-7. Epub 2010 May 5. PMID: 20444725
 • Sjauw KD, Konorza T, Erbel R, Danna PL, Viecca M, Minden HH, Butter C, Engstrøm T, Hassager C, Machado FP, Pedrazzini G, Wagner DR, Schamberger R, Kerber S, Mathey DG, Schofer J, Engström AE, Henriques JP.Supported high-risk percutaneous coronary intervention with the Impella 2.5 device the Europella registry.J Am Coll Cardiol. 2009 Dec 15;54(25):2430-4. PMID: 20082934
 • Butter C, Minden HH.[Optimal electrode placement. What to consider during implantation of a biventricular pacemaker?].Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2009 Sep;20(3):109-20. German. PMID: 19730925
 • Sperzel J, Goetze S, Kennergren C, Biffi M, Brooke MJ, Vireca E, Saha S, Schubert B, Butter C. Performance evaluation of a right atrial automatic capture verification algorithm using two different sensing configurations. Pacing Clin Electrophysiol. 2009 May;32(5):579-87. PMID: 19422578
 • Atar D, Petzelbauer P, Schwitter J, Huber K, Rensing B, Kasprzak JD, Butter C, Grip L, Hansen PR, Süselbeck T, Clemmensen PM, Marin-Galiano M, Geudelin B, Buser PT; F.I.R.E. Investigators. Effect of intravenous FX06 as an adjunct to primary percutaneous coronary intervention for acute ST-segment elevation myocardial infarction results of the F.I.R.E. (Efficacy of FX06 in the Prevention of Myocardial Reperfusion Injury) trial. J Am Coll Cardiol. 2009 Feb 24;53(8):720-9. PMID: 19232907
 • Seifert M, Hoffmann J, Meyhöfer J, Butter C. [Improving left ventricular contractility by stimulation during the absolute refractory period--cardiac contractility modulation (CCM)]. Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2008 Dec;19 Suppl 1:69-76. German. PMID: 19169737
 • Ismer B, Körber T, von Knorre GH, Heinke M, Voss W, Werwick K, Melzer C, Butter C, Nienaber CA. [CRT in atrial fibrillation--methodical and apparatus options in decision-making]. Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2008 Dec;19 Suppl 1:60-8. German. PMID: 19169736
 • Neuss M, Schau T, Butter C.[Role of right heart failure in cardiac resynchronization].Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2008 Dec;19 Suppl 1:44-51. Review. German. PMID: 19169734
 • Minden HH, Butter C.[Upgrading to biventricular pacing: indications and procedural challenges].Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2008 Dec;19 Suppl 1:38-43. Review. German. PMID: 19169733
 • Butter C, Israel CW. Editorial. Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2008 Dec;19 Suppl 1:5. German. No abstract available. PMID: 19169729
 • Butter C, Zhang G, Seifert M, Minden HH, König A, Fleck E. Effect of atrial lead position on atrial automatic capture verification. Pacing Clin Electrophysiol. 2008 Sep;31(9):1118-24. PMID: 18834462
 • Butter C, Rastogi S, Minden HH, Meyhöfer J, Burkhoff D, Sabbah HN.Cardiac contractility modulation electrical signals improve myocardial gene expression in patients with heart failure.J Am Coll Cardiol. 2008 May 6;51(18):1784-9. PMID: 18452785
 • Borggrefe MM, Lawo T, Butter C, Schmidinger H, Lunati M, Pieske B, Misier AR, Curnis A, Böcker D, Remppis A, Kautzner J, Stühlinger M, Leclerq C, Táborsky M, Frigerio M, Parides M, Burkhoff D, Hindricks G.Randomized, double blind study of non-excitatory, cardiac contractility modulation electrical impulses for symptomatic heart failure. Eur Heart J. 2008 Apr;29(8):1019-28. Epub 2008 Feb 12. PMID: 18270213
 • Mehrere Buchbeiträge zur gerätegestützten Herzinsuffizienz Therapie

Publikacje w różnych międzynarodowych recenzowanych czasopismach

 • Circulation 
 • PACE 
 • JCE 
 • JICE 
 • JACC 
 • Am J Cardiol

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • univ.-prof. dr med.
  Christian Butter
  Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Christine Meinecke
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczny Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-610
  F +49 3338 694-644
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki