Oddział Intensywnej Terapii

Interdyscyplinarny Oddział Intensywnej Terapii z 18 stanowiskami umożliwiającymi sztuczną wentylację podlega kierownictwu Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu. Rocznie na Oddziale Intensywnej Terapii zapewnia się opiekę około 2.000 pacjentom. Intensywna terapia tzn. leczenie ciężko chorych pacjentów ze stanowiącymi zagrożenie dla życia zaburzeniami czynności życiowych stanowi szczególnie ważną, a w wielu przypadkach decydującą o przebiegu leczenia fazę opieki stacjonarnej.

Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu:
Dr med. Georg Fritz

Sekretariat Kierownika Oddziału:
Marion Scheibel

Pielęgniarka oddziałowa ze specjalizacją:
Katrin Wernecke

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

  • Pogotowie:
    112
    Nasza izba przyjęć:
    +49 3338-69 45 21

Bezpośrednie linki