Centralna Sterylizatornia

Przy pomocy najnowocześniejszej technologii State-of-the-Art oraz wysoko wykwalifikowanego personelu Centralny Dział Zaopatrzenia w Sterylne Materiały Medyczne (Centralna Sterylizatornia) w Klinice w Bernau zapewnia zaopatrzenie w sterylne materiały medyczne dla naszego szpitala, jak również dla innych klinik i gabinetów lekarskich nie tylko w Diakonii Immanuel.

 Produkty medyczne stosowane w diagnostyce czy w zabiegach inwazyjnych są myte, dezynfekowane, sterylizowane, pakowane i transportowane na oddziały zgodnie z walidowanymi procesami. Cały proces jest na każdym etapie przejrzyście dokumentowany, a wszystko z myślą o bezpieczeństwie leczonych pacjentów. Kierownik Centralnej Sterylizatorni: Andre Haarbach

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

  • Pogotowie:
    112
    Nasza izba przyjęć:
    +49 3338-69 45 21

Bezpośrednie linki