Oddział 6

Na oddziale kardiologicznym leczeni są pacjenci ze schorzeniami serca i układu krążenia, takimi jak wrodzone lub nabyte wady serca, zaburzenia rytmu serca, schorzenia mięśnia sercowego oraz ze zbyt wysokim lub zbyt niskim ciśnieniem tętniczym. Za pomocą leków, określonych technik przezcewnikowych czy też przy zastosowaniu rozruszników serca można trwale pomóc wielu pacjentom.

Szczególny nacisk kładziony jest tu na nowoczesną diagnostykę i terapię wzrastającej liczby przypadków ciężkiej niewydolności serca. Na tym polu jesteśmy w stanie obok leczenia farmakologicznego zaoferować najnowsze procedury terapeutyczne jak resynchronizacja oraz inne procedury stymulujące. Oprócz sal na normalnym oddziale istnieje szczególna strefa umożliwiająca ciągły nadzór nad ciężko chorymi pacjentami (Intermediate Care).

Kierownik Oddziału Kardiologii: 
univ.-prof. dr med. Christian Butter

Pielęgniarka oddziałowa ze specjalizacją: 
Fanni Müller

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

  • Pogotowie:
    112
    Nasza izba przyjęć:
    +49 3338-69 45 21

Bezpośrednie linki