Oddział 7

Oddział 7 sprawuje opiekę nad pacjentkami zarówno w zakresie ginekologii jak i położnictwa. W ginekologii punkt ciężkości spoczywa na zabiegach operacyjnych, zaś w położnictwie na kompleksowej, ukierunkowanej na rodzinę opiece nad matką i dzieckiem w trakcie ciąży, porodu i połogu.Sala porodowa prowadzona jest przez zespół niezależnych położnych pod kierownictwem lekarzy. W naszym ukierunkowanym na rodzinę oddziale położniczym obok wymienionych poniżej świadczeń istnieje możliwość porodu siłami natury przy ułożeniu miednicowym płodu. Za pomocą tomografii rezonansu magnetycznego bez promieniowania ustala się wymiary miednicy, aby w ten sposób zminimalizować ryzyko przy porodzie naturalnym .Kierownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa:

dr med. Uwe Hartung

Pielęgniarka oddziałowa ze specjalizacją:
Regine Slabon

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

  • Pogotowie:
    112
    Nasza izba przyjęć:
    +49 3338-69 45 21

Bezpośrednie linki