Nasi Partnerzy

Poniżej znajdą Państwo informacje o partnerach Centrum Kardiologicznego Brandenburgii. Współpraca odbywa się zarówno na polu kształcenia akademickiego jak i badań naukowych.

Stowarzyszenie Pomerania e.V.

Stowarzyszenie Kommunalgemeinschaft Euroregion Pomerania e.V. wspiera polsko-niemieckie projekty mające na celu transgraniczny rozwój w zakresie infrastruktury, gospodarki, kultury i innych zadań społecznych. We współpracy ze stowarzyszeniem Pomerania e.V. rozbudowujemy między innymi opiekę telemedyczną. więcej


Klinika Uniwersytecka Charité w Berlinie

Kierownik Oddziału Kardiologii w Centrum Kardiologicznym Brandenburgii, doc. dr Christian Butter wykłada na fakultecie medycznym Kliniki Uniwersyteckiej Charité w Berlinie na wydziale chorób wewnętrznych/kardiologii. więcej


Fontane

Projekt Fontane ma na celu poprawienie jakości opieki nad chorymi z zaburzeniami serca i układu krążenia na słabych strukturalnie obszarach wiejskich poprzez ponadsektorowe zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych oraz kierowanie opartymi na biomarkerach diagnostyką i leczeniem. Centrum Kardiologiczne Brandenburgii jest partnerem medycznym projektu. więcej


Wyższa Szkoła Gospodarki i Prawa w Berlinie

Prof. dr Johannes Albes, kierownik Oddziału Kardiochirurgii wykłada w Wyższej Szkole Gospodarki i Prawa w Berlinie zarządzanie projektami oraz rozwój organizacyjny w ramach kierunku MBA Health Care Management. więcej


Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie

Kierownik Oddziału Kardiochirurgii , prof. dr Johannes Albes wykłada na fakultecie medycznym Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie prowadząc regularne wykłady, seminaria i przeprowadzając egzaminy. więcej


Akademia Zdrowia

Dr Georg Fritz, kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu jest kierownikiem medycznym specjalistycznego doskonalenia zawodowego „Anestezjologia i intensywna terapia” dla personelu pielęgniarskiego w Akademii Zdrowia. więcej


Związek Chrześcijańskich Klinik Brandenburgii

Zawieranie kooperacji, wykorzystywanie synergii i poszerzanie sieci – takie cele stawia sobie Związek Chrześcijańskich Klinik Brandenburgii. Związek tworzą szpitale prowadzone zarówno przez katolickie, jak i ewangelickie podmioty.  więcej

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • univ.-prof. dr med.
  Johannes Albes
  Kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Klinice am Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Gudrun Gaal
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-510
  F +49 3338 694-544
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • univ.-prof. dr med.
  Christian Butter
  Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Christine Meinecke
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczny Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-610
  F +49 3338 694-644
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • dr med.
  Georg Fritz
  Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Leczenia Bólu w Klinice Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Marion Scheibel
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-110
  F +49 3338 694-144
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki