Nasi Partnerzy

Poniżej znajdą Państwo informacje o partnerach Centrum Kardiologicznego Brandenburgii. Współpraca odbywa się zarówno na polu kształcenia akademickiego jak i badań naukowych.

Stowarzyszenie Pomerania e.V.

Stowarzyszenie Kommunalgemeinschaft Euroregion Pomerania e.V. wspiera polsko-niemieckie projekty mające na celu transgraniczny rozwój w zakresie infrastruktury, gospodarki, kultury i innych zadań społecznych. We współpracy ze stowarzyszeniem Pomerania e.V. rozbudowujemy między innymi opiekę telemedyczną. więcej


Klinika Uniwersytecka Charité w Berlinie

Kierownik Oddziału Kardiologii w Centrum Kardiologicznym Brandenburgii, doc. dr Christian Butter wykłada na fakultecie medycznym Kliniki Uniwersyteckiej Charité w Berlinie na wydziale chorób wewnętrznych/kardiologii. więcej


Fontane

Projekt Fontane ma na celu poprawienie jakości opieki nad chorymi z zaburzeniami serca i układu krążenia na słabych strukturalnie obszarach wiejskich poprzez ponadsektorowe zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych oraz kierowanie opartymi na biomarkerach diagnostyką i leczeniem. Centrum Kardiologiczne Brandenburgii jest partnerem medycznym projektu. więcej


Wyższa Szkoła Gospodarki i Prawa w Berlinie

Prof. dr Johannes Albes, kierownik Oddziału Kardiochirurgii wykłada w Wyższej Szkole Gospodarki i Prawa w Berlinie zarządzanie projektami oraz rozwój organizacyjny w ramach kierunku MBA Health Care Management. więcej


Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie

Kierownik Oddziału Kardiochirurgii , prof. dr Johannes Albes wykłada na fakultecie medycznym Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie prowadząc regularne wykłady, seminaria i przeprowadzając egzaminy. więcej


Akademia Zdrowia

Dr Georg Fritz, kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu jest kierownikiem medycznym specjalistycznego doskonalenia zawodowego „Anestezjologia i intensywna terapia” dla personelu pielęgniarskiego w Akademii Zdrowia. więcej


Związek Chrześcijańskich Klinik Brandenburgii

Zawieranie kooperacji, wykorzystywanie synergii i poszerzanie sieci – takie cele stawia sobie Związek Chrześcijańskich Klinik Brandenburgii. Związek tworzą szpitale prowadzone zarówno przez katolickie, jak i ewangelickie podmioty.  więcej

 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • univ.-prof. dr med.
  Johannes Albes
  Kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Klinice am Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Gudrun Gaal
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-510
  F +49 3338 694-544
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • univ.-prof. dr med.
  Christian Butter
  Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Christine Meinecke
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczny Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-610
  F +49 3338 694-644
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • dr med.
  Georg Fritz
  Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Leczenia Bólu w Klinice Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Marion Scheibel
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-110
  F +49 3338 694-144
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki

 
 

On this website, we use cookies, analysis tools to anonymise the access to our website, and plugins to offer social media features. By visiting our site you give us your consent for this use. For more information and tips on how to prevent cookies, please see our Privacy Policy

OK