Nasz profil

Dzięki znakomitej współpracy interdyscyplinarnej Oddziałów Kardiologii, Kardiochirurgii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Kardiologiczne Brandenburgii w Bernau zalicza się do wiodących placówek na terenie Niemiec.

W Centrum Kardiologicznym Brandenburgii przeprowadza się rocznie około 1.500 operacji na otwartym sercu oraz 6.400 zabiegów w czterech pracowniach hemodynamiki. Pacjentów z obszaru metropolitalnego Berlina, jak również z całych Niemiec i z zagranicy, opieką medyczną i pielęgniarską otacza interdyscyplinarny zespół korzystający z 20-letniego dorobku doświadczeń.
Stawiamy sobie wysokie wymagania na polu innowacji. Dlatego spektrum naszych świadczeń obejmuje, obok powszechnie stosowanych procedur, także zabiegi minimalnie inwazyjne, które są szczególnie łagodne dla pacjentów. Ponadto, jako uczestnik nagradzanego projektu Fontane sprawujący opiekę telemedyczną nad ponad 100 pacjentami od Bernau po Bahrajn, dysponujemy obszerną wiedzą w tej dziedzinie.

Wiodące zabiegi przeprowadzane w Centrum Kardiologicznym Brandenburgii to:

Zabiegi kardiochirurgiczne

Zabiegi kardiochirurgiczne przeprowadza u nas wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy korzystając przy tym z najnowszych zdobyczy techniki. Chodzi tutaj na przykład o zabiegi takie jak implantacja rozruszników, operacje zastawek serca, wszczepienie bajpasów czy zabiegi łączone.

 

Zabiegi przezcewnikowe

Nasze Centrum dysponuje cztery najnowocześniejszymi pracowniami hemodynamiki, które umożliwiają wykonywanie wielu zabiegów przezcewnikowych w leczeniu schorzeń serca i układu krążenia. Metody te są szczególnie łagodne dla pacjentów.

 

Kierownik Oddziału, univ.-prof. dr med. Johannes Maximilian Albes

Prof. dr med. Johannes Albes jest od 2003 r. Kierownikiem Oddziału Kardiochirurgii. Jest on lekarzem specjalistą w dziedzinie chirurgii, torakochirurgii, chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii. Ten rodowity dolnosaksończyk wykłada jako profesor kontraktowy na Uniwersytecie w Jenie. Poza tym wykłada w Wyższej Szkole Gospodarki i Prawa w Berlinie na kierunku MBA „Health Care Management“.

Od 1979 r. do 1985 r. studiował medycynę w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze i studiował jako Senior Student na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie w USA.

Kierownik Oddziału, univ.-prof. dr med. Christian Butter

Doc. dr med. Christian Butter jest od 2004 r. Kierownikiem Oddziału Kardiologii. Poza tym prowadzi zajęcia na fakultecie medycznym Kliniki Uniwersyteckiej Charité w Berlinie.

Ma on znaczny wkład w utworzenie w 2008 r. w naszym Centrum Kardiologicznym programu wszczepiania zastawki aortalnej drogą przezudową oraz przyczynił się do wprowadzenia w 2009 r. programu rekonstrukcji zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip. Zoperował do tej pory ponad 120 pacjentów przy użyciu systemu MitraClip.

Kierownik Oddziału, dr med. Georg Fritz

Dr Georg Fritz jest od sierpnia 2006 r. Kierownikiem Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu.
 Po czterech latach doświadczenia klinicznego w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, odbył specjalizację w Londynie, Wiedniu i Klinice Uniwersyteckiej Charité w Berlinie i uzyskał tytuł lekarza specjalisty anestezjologii. Przez wiele lat był ordynatorem na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Charité. Posiada dodatkową specjalizację z intensywnej terapii, medycyny ratunkowej i leczenia bólu.

Obok anestezjologii i intensywnej terapii jego szczególny obszar zainteresowań stanowi echokardiografia przezprzełykowa.

Naczelna Pielęgniarka, dyplomowana pielęgniarka Birgit Pilz

Birgit Pilz jest od 1993 r. Naczelną Pielęgniarką w Centrum Kardiologicznym Brandenburgii, do 1998 r. w Berlinie-Buch, a po przeprowadzce Centrum do Bernau w Klinice Immanuel w Bernau. W 1980 r. ukończyła naukę na kierunku pielęgniarstwo w Medycznym Studium Zawodowym w Berlinie-Buch. Od 1980 r. do 1986 r. pracowała jako pielęgniarka i zrobiła w tym czasie specjalizację. W latach 1989-1993 studiowała na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie na kierunku „Pielęgniarstwo/Zarządzanie”. Studia zakończyła uzyskując tytuł dyplomowanej pielęgniarki. 
 
 
Wszystkie informacje na temat

Numer alarmowy

 • Pogotowie:
  112
  Nasza izba przyjęć:
  +49 3338-69 45 21

Osoba kontaktowa

 • univ.-prof. dr med.
  Johannes Albes
  Kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Klinice am Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Gudrun Gaal
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-510
  F +49 3338 694-544
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • univ.-prof. dr med.
  Christian Butter
  Kierownik Oddziału Kardiologii w Klinice Immanuel w Bernau Centrum Kardiologicznym Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Christine Meinecke
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczny Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-610
  F +49 3338 694-644
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

 • dr med.
  Georg Fritz
  Kierownik Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Leczenia Bólu w Klinice Immanuel Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii

  Sekretarka Kierownika Oddziału Marion Scheibel
  Klinika Immanuel w Bernau Centrum Kardiologiczne Brandenburgii
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau bei Berlin
  T +49 3338 694-110
  F +49 3338 694-144
  wysłać e-mailowy
  pobierać vcard

Bezpośrednie linki